Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2021 76
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2021 36
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2021 37
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 2 năm 2021 21
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 1 năm 2021 28
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 269
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 379
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 384
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 565
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 462
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 505
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 580
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 536
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3327
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 568
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 583
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 717
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1126
19 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 428
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 585
21 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 540
22 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1543
23 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 765
24 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 788
25 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 741
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1038
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2376
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4895
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5642
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6487
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5739
32 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6158
33 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4527
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 2966
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2870
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2662
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1064
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1029
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 986
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1019
41 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1016
42 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1064
43 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1076
44 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2138
45 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1106
46 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2110
47 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 987
48 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2105
49 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1741
50 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1161
51 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1562
52 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1078
53 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1777
54 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1881
55 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1112