Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2022 703
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2022 930
3 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03/2022 167
4 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 02/2022 575
5 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 01/2022 447
6 Chương trình trọng tâm Công tác kiểm sát tháng 12 năm 2021 1268
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T11/2021 695
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T10/2021 369
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T9/2021 308
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T8/2021 307
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T7/2021 313
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2021 353
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2021 269
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2021 276
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 2 năm 2021 240
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 1 năm 2021 220
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 428
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 589
19 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 494
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 654
21 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 562
22 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 606
23 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 668
24 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 631
25 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3423
26 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 651
27 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 677
28 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 823
29 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1220
30 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 530
31 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 677
32 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 636
33 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1639
34 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 853
35 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 894
36 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 853
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1133
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2470
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 5367
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5731
41 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6754
42 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5826
43 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6241
44 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4634
45 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 3053
46 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2947
47 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2730
48 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1530
49 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1109
50 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1481
51 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1104
52 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1487
53 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1549
54 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1148
55 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2230
56 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1184
57 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2459
58 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 1072
59 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2193
60 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1818
61 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1630
62 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1654
63 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1176
64 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1865
65 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 2000
66 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1189