Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm Công tác kiểm sát tháng 12 năm 2021 8
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T11/2021 427
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T10/2021 50
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T9/2021 43
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T8/2021 23
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát T7/2021 32
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2021 55
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2021 30
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2021 22
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 2 năm 2021 29
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 1 năm 2021 35
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 280
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 387
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 387
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 558
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 460
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 504
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 575
19 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 535
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3330
21 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 559
22 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 577
23 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 718
24 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1120
25 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 429
26 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 582
27 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 539
28 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1536
29 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 759
30 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 788
31 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 738
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1039
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2377
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 5267
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5639
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6670
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5736
38 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6155
39 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4526
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 2965
41 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2868
42 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2657
43 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1434
44 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1027
45 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1358
46 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1019
47 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1388
48 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1440
49 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1071
50 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2135
51 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1105
52 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2291
53 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 984
54 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2109
55 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1699
56 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1536
57 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1556
58 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1069
59 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1778
60 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1879
61 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1104