Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1339/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 30 tháng 10 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 11 năm 2015

                            

           1. Các đơn vị tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả ở tất cả các khâu công tác thực hiện đạt toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, bảo đảm giải quyết dứt điểm án hình sự không còn tồn ở Viện kiểm sát và tập hợp số liệu để tiến hành tổng kết công tác năm 2015 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

2. Dự Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…” tại Đà Lạt và tổ chức dự hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 về công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát.

3. Báo cáo tổng kết công tác Ngành kiểm sát nhân dân trong nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XIII (năm 2011-2015); tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự; báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” năm 2015; tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.

4. Hoàn thành báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về công tác ngành Kiểm sát; báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm sát phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh 06 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2015 và đăng ký chương trình làm việc năm 2016 với Tỉnh ủy.

5. Kiểm sát trực tiếp Trại giam Châu Bình đợt 2 và Trại giam Công an tỉnh 06 tháng cuối năm 2015. Hoàn thành báo cáo nội dung công tác đột phá trong lĩnh vực giam giữ và thi hành án hình sự về: “Tăng cường hướng dẫn và tiếp tục theo dõi, phát hiện kịp thời các trường hợp được miễn, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện, tiêu chuẩn”.

6. Giới thiệu những nội dung mới của Luật doanh nghiệp, những vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết án HC - KDTM - LĐ cho cán bộ, KSV 02 cấp.

7. Các phòng trực thuộc tiến hành tổng họp và ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ quý IV năm 2015.

    8. Phối hợp với Đảng ủy hướng dẫn nhận xét đánh giá cán bộ; bổ sung lý lịch; kê khai tài sản năm 2015; làm tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương và phụ cấp thâm niên nghề theo quy định; tiếp tục duy trì hoạt động thanh tra đột xuất về chấp hành kỷ luật nội vụ trong Ngành.    

          9. Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm sát; tổng kết, bình xét thi đua 02 cấp năm 2015; tiến hành góp ý dự thảo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Ngành; báo cáo tình hình thực hiện kinh phí chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù.

          Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

Nơi nhận:

 - Lãnh đạo viện; 

 - Các đơn vị trực thuộc;    

 - Lưu: VT.         

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

  

 Đoàn Hoàng Đệ