Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2021 của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loạ...

So sánh chế định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật hình sự Việt Nam với Bộ Luật hình sự Liên bang Nga

Việt Nam và Liên bang Nga đều là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Do đó, những...

Viện KSND huyện Châu Thành phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án Dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất”

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hàng năm theo Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân trong n...

  • Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2021 của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành

    Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 13:35
  • So sánh chế định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật hình sự Việt Nam với Bộ Luật hình sự Liên bang Nga

    Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 13:27
  • Viện KSND huyện Châu Thành phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án Dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất”

    Thứ hai, 22 Tháng 11 2021 15:05

Trao đổi nghiệp vụ

Pháp luật & Đời sống

Thông kê & CNTT