Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Viện KSND tỉnh Bến Tre thực hiện việc rà soát và xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Thực hiện Công văn số 3587/VKSTC-V15 ngày 08/9/2021 và Công văn số 3889/VKSTC-V15 ngày 30/9/2021 của...

Quy chế mới về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên...

Viện KSND thành phố Bến Tre với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và các hoạt động xã hội

Chi bộ Viện KSND thành phố Bến Tre là chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Bến Tre với tổng số đảng viên...

  • Viện KSND tỉnh Bến Tre thực hiện việc rà soát và xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

    Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021 16:37
  • Quy chế mới về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

    Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021 16:27
  • Viện KSND thành phố Bến Tre với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và các hoạt động xã hội

    Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021 15:35

Trao đổi nghiệp vụ

Pháp luật & Đời sống

Thông kê & CNTT