Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

2013058 u1Bác Hồ đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”. Năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Thấm sâu lời dạy của Người, VKSND tỉnh Bến Tre đã phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành, địa phương.

Vừa qua, nhằm thực hiện Kế hoạch số 15 – KH/BTGHU ngày 01/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm về việc triển khai học tập các tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016 – 2020 theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bến Tre qua kế hoạch số 28 – KH/BTGTU ngày 8/7/2016, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Giồng Trôm đã nhanh chóng đẩy mạnh cuộc triển khai các nội dung sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016 – 2020...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng. Người quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

VKSMCB kiem sat vien tieu bieu 1Ngay sau khi tốt nghiệp Cao đẳng kiểm sát tại trường Cao đẳng kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Công Hậu được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre ký hợp đồng vào công tác trong ngành kiểm sát từ tháng 8/2003, đến ngày 01/05/2005 mới được tuyển dụng chính thức vào ngành. 

modauky3

Các bài viết khác...