Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
1 Tuyên truyền, thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư 95
2 Tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư 117
3 TLTT_thực hiện không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trử, quảng cao, xâm hại động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 116