Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
1 Công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm dự toàn chi thường xuyên năm 2021 của Viện KSND tỉnh Bến Tre 1
2 Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện KSND tỉnh Bến Tre 39
3 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của VKSND tỉnh Bến Tre 112
4 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của VKSND tỉnh Bến Tre 158
5 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của VKSND tỉnh Bến Tre 151