Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Scan Quyet dinh cong khai du toan bo sung 1 FILEminimizer

Scan Quyet dinh cong khai du toan bo sung 2 FILEminimizer

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của VKSND tỉnh Bến Tre

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của VKSND tỉnh Bến Tre