Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

GT bua liem vang 1Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài viết, bài phát biểu quan trọng được các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao ý nghĩa, giá trị tư tưởng, tính lý luận sắc bén, thuyết phục của bài viết…

Ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Khoá II (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân gồm 6 chương, 25 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân…

Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, có vị trí địa lý đặc biệt với hơn 27 km bờ biển, nằm cuối dãi cù lao An Hóa, được bao bọc bởi hai con sông lớn: Sông Cửa Đại và Sông Ba Lai và tiếp giáp với biển Đông, toàn huyện có 20 xã, thị trấn, 55 tổ chức cơ sở đảng.

Trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, Bác Hồ thường coi trọng cả đức và tài, trong đó Người luôn coi đạo đức là “gốc”. Trong năm đức tính Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát, Người cũng đề cập chủ yếu đến vấn đề đạo đức. Chúng ta thấy, giữa các đức tính trên của người cán bộ Kiểm sát lại có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau.

Tháng 5 năm 1931, tại cửa hiệu cửa bạc thị xã Bến Tre, đồng chí Phạm Hùng, thay mặt cho Liên Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp thành lập Tỉnh ủy Bến Tre do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm Bí thư; cơ quan đóng tại gần cầu Cá Lóc và ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.

Các bài viết khác...