Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Khoá II (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân gồm 6 chương, 25 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân…

Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, có vị trí địa lý đặc biệt với hơn 27 km bờ biển, nằm cuối dãi cù lao An Hóa, được bao bọc bởi hai con sông lớn: Sông Cửa Đại và Sông Ba Lai và tiếp giáp với biển Đông, toàn huyện có 20 xã, thị trấn, 55 tổ chức cơ sở đảng.

Trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, Bác Hồ thường coi trọng cả đức và tài, trong đó Người luôn coi đạo đức là “gốc”. Trong năm đức tính Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát, Người cũng đề cập chủ yếu đến vấn đề đạo đức. Chúng ta thấy, giữa các đức tính trên của người cán bộ Kiểm sát lại có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau.

Tháng 5 năm 1931, tại cửa hiệu cửa bạc thị xã Bến Tre, đồng chí Phạm Hùng, thay mặt cho Liên Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp thành lập Tỉnh ủy Bến Tre do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm Bí thư; cơ quan đóng tại gần cầu Cá Lóc và ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre luôn thấm nhuần quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng là "Công tác kiểm sát phải phục vụ nhiệm vụ chính trị", xác định rõ "công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị", gắn hoạt động nghiệp vụ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các bài viết khác...