Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

CV 157 Vv tham gia sang tac quang ba tac pham VHNT va bao chi KH 34 BTG TU 210514073142 1 FILEminimizer

HUONG DAN 11 HD BTGTU 1 FILEminimizermo dau

PHONG15 HN HOC TAP NGHI QUYET 2Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 24/12/2020 của Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, ngày 20/01/2021 Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị…

PHONG9 Ket nap DANg 2Căn cứ Quyết định kết nạp đảng viên,Chi bộ 5-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Minh Tâm và Trần Thị Ấm.

DE CUONG KY NIEM 200mo dau FILEminimizer

Các bài viết khác...