Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

THANHPHU LE TRAO TANG HUY HIEU 30 NAM TUOI DANG 1Căn cứ quyết định số 342-QĐ/TU ngày 04/01/2022 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc trao tặng huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú. Vào sáng ngày 14/01/2022, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú…

Nhằm triển khai có hiệu quả Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên….

THANHPHU Hop chi bo cuoi namThực hiện theo Công văn số 498-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thạnh Phú về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

CHAUTHANH HN kiem diemThực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2021”, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngày 23/11/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị đánh giá,…

CV 157 Vv tham gia sang tac quang ba tac pham VHNT va bao chi KH 34 BTG TU 210514073142 1 FILEminimizer

CV 157 Vv tham gia sang tac quang ba tac pham VHNT va bao chi KH 34 BTG TU 210514073142 2 FILEminimizer

CV 157 Vv tham gia sang tac quang ba tac pham VHNT va bao chi KH 34 BTG TU 210514073142 3 FILEminimizer

CV 157 Vv tham gia sang tac quang ba tac pham VHNT va bao chi KH 34 BTG TU 210514073142 4 FILEminimizer

CV 157 Vv tham gia sang tac quang ba tac pham VHNT va bao chi KH 34 BTG TU 210514073142 5 FILEminimizer

CV 157 Vv tham gia sang tac quang ba tac pham VHNT va bao chi KH 34 BTG TU 210514073142 6 FILEminimizer

Các bài viết khác...