Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2022. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đã nghiêm túc tiếp thu, tổ chức triển khai, quán triệt và đăng ký thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, với những kết quả đạt được tích cực và có hiệu quả…

Quán triệt, học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng sâu sắc của việc học tập chuyên đề năm 2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đã phân công 100% cán bộ, đảng viên tham dự lớp quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022…

PHONG8 Trien khai KL 21 2Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2022, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

BD dang vien FILEminimizerNgười được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp…

PHONG8 DH dang vien 2Chiều ngày 17/02/2022, Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các bài viết khác...