Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


 

Số: 467/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 27 tháng 4  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015

                  

          1. Các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch phấn đấu vượt tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm; đồng thời rà soát, nắm chắc từng nội dung, số liệu công tác đã thực hiện, để chuẩn bị sơ kết công tác Kiểm sát 06 tháng đầu năm 2015 đạt yêu cầu về nội dung và đúng thời gian quy định.

          2. Rà soát, tổng hợp số liệu, thông tin báo cáo Viện KSND tối cao phục vụ xây dựng Bộ luật TTHS sửa đổi và xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm”.

          3.  Tiến hành kiểm sát trực tiếp Trại giam Châu Bình đợt I năm 2015; kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 và báo cáo tổng kết 3 năm thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

4.  Tiến hành kiểm sát trực tiếp Cục THADS Đợt I năm 2015; tổng hợp những vi phạm pháp luật về Thi hành án dân sự phổ biến, kéo dài (Từ 01/10/2011 đến 30/9/2014) báo cáo VKSTC.

5. Hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 của Liên ngành Tòa án tối cao, VKS tối cao, Bộ Công an, Bộ quốc phòng trong việc thống kê hình sự, thống kê tội phạm và Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg.

6. Hoàn tất và thông qua hồ sơ bổ nhiệm lại 02 chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra VKSTC, đến thanh tra tại VKSND tỉnh Bến Tre và một số Viện kiểm sát huyện, thành phố.

          7. Mở hồ sơ, thông báo kết quả chào hàng canh tranh và ký hợp đồng với các đơn vị trúng thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị theo Đề án năm 2015 và duyệt quyết toán quý I năm 2015 đối với đơn vị huyện, thành phố.

8. Hướng dẫn sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và việc xét đề nghị tặng Kỉ niệm chương, khen thưởng các đợt thi đua ngắn hạn năm 2015.

9. Kiểm tra toàn diện, kết hợp với thanh tra theo kế hoạch 03 đơn vị (Giồng Trôm, Bình Đại , Châu Thành).

10. Triển khai Kế hoạch số 21/KH-VKSTC ngày 12/3/2015 của Viện kiểm sát ND tối cao về kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; ban hành kế hoạch tham gia thi tìm hiểu Luật tổ chức VKSND năm 2014.

11. Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy cho ý kiến về Văn kiện và nhân sự Đại hội X tỉnh; Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Cán bộ, KSV chấp hành nghiêm túc trực nghiệp vụ, nghỉ lễ theo đúng sự phân công.

          Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN TRƯỞNG                                                                       

 

- Lãnh đạo viện;

 

- Các Phòng trực thuộc;                                                                                (đã ký)

- Lưu: VT.

 

                                                                                                 

 

                                                                                                  Đoàn Hoàng Đệ