Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 119/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 02 năm 2016

                            

          1. Hưởng ứng thực hiện tốt Tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó: Tập trung phối hợp liên ngành trong việc phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm; chú trọng phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và tác động cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra sớm giải quyết án tồn năm 2015.

2. Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam với Viện KSND tối cao.

3. Dự tiếp thu thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Xây dựng Kế hoạch Ban cán sự Đảng về việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X trong Ngành kiểm sát (nhiệm kỳ 2015-2020).

4. Nghiên cứu hồ sơ tăng, giảm tại Trại giam Châu Bình theo Quy chế phối hợp; kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam Công an tỉnh Quý I năm 2016.

5. Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm trong việc quản lý văn bản đi, đến (Internet Office).

6. Thông báo kết quả kiểm tra viêc triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 của các đơn vị trực thuộc.

7. Thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện năm 2016; tổng hợp kết quả và đăng ký thi đua khối các cơ quan tư pháp năm 2016; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và phân bổ dự toán NSNN năm 2016.

8. Tổ chức trực bảo vệ cơ quan và sắp xếp cán bộ công chức vui xuân đón tết, đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Lãnh đạo viện thăm, chúc tết cán bộ về hưu, các đơn vị trong và ngoài Ngành.

9. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng trụ sở Viện kiểm sát Mỏ Cày Bắc.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung, chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

Nơi nhận:

 - Lãnh đạo viện; 

 - Các Phòng trực thuộc;    

 - Lưu: VT.         

VIỆN TRƯỞNG

 

 (đã ký)

  

 Đoàn Hoàng Đệ