Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1057/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 03  tháng 9  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

   Công tác Kiểm sát Tháng 9 năm 2015

 

          1. Tích cực phối hợp liên ngành phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và chọn án xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực Hình sự – Dân sự – Hành chính. Các phòng trực thuộc báo cáo tình hình, kết quả công tác Kiểm sát và tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ Quý III năm 2015; rà soát các chỉ tiêu nghiệp vụ để thực hiện đạt, vượt kế hoạch đề ra.

           2. Xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 02 năm thực hiện TTLT số 06/2013 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

          3. Dự Hội nghị đóng góp dự thảo BLHS (sửa đổi) trong ngành Kiểm sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và gửi ý kiến đóng góp cho Sở Tư pháp Bến Tre tổng hợp. 

4. Kiểm sát hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt lễ 02/9/2015; Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh. 

5. Lãnh đạo Viện dự lễ Quốc khánh 02/9, khai giảng năm học mới, lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tòa án; phổ biến Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 tại huyện Bình Đại. 

          6. Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2015 và các báo cáo phục vụ kỳ họp Quốc hội. 

7. Thông qua UBKS 42 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại KSV 02 cấp và 01 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm mới Kiểm tra viên. 

          8. Hoàn chỉnh hồ sơ và có tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án theo kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020, duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm các VKS huyện, thành phố và tham gia thảo luận dự toán NSNN năm 2016. 

          9. Cán bộ, Kiểm sát viên chấp hành nghiêm túc việc trực nghiệp vụ, trực bảo vệ nhất là dịp lễ Quốc khánh 02/9. Tiếp tục làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống cháy, nổ và chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông. 

          Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

  

Nơi nhận:

 - Lãnh đạo viện; 

 - Các đơn vị trực thuộc;    

 - Lưu: VT.         

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ