Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1050/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 09 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016

1. Tích cực phối hợp liên ngành phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và chọn án xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm.

2. Các phòng trực thuộc báo cáo tình hình, kết quả công tác Kiểm sát và tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ Quý III năm 2016.

3. Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh.

4. Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2016 và nhìn lại 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

5. Thông qua UBKS 10 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại KSV 02 cấp và tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng cấp tỉnh và huyện Giồng Trôm.

6. Rà soát, thẩm định, lập hồ sơ và báo cáo danh sách thi tuyển Kiểm sát viên năm 2016 về Viện KSND tối cao.

7. Kiểm tra toàn diện 03 đơn vị: Châu Thành (08/9), Mỏ Cày Nam (20/9), Bình Đại (23/9); hoàn chỉnh hồ sơ sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm; quyết toán 6 tháng đầu năm các VKS huyện, thành phố còn lại.

8. Xây dựng và hoàn chỉnh văn bản phục vụ yêu cầu Kế hoạch thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2016 đối với cơ quan VKSND tỉnh.

9. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bến Tre; tham gia họp với các cơ quan nội chính về việc giải quyết bồi thường oan, sai; dự Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị 09-CT/TU về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.

10. Tổ chức dự Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường cho người bị oan trong TTHS thuộc trách nhiệm VKS (14/9).

11. Cán bộ, Kiểm sát viên chấp hành nghiêm túc việc trực nghiệp vụ, trực bảo vệ nhất là dịp lễ Quốc khánh 02/9. Tiếp tục làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống cháy, nổ và chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ