Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KSND TỐI CAO 

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:220/VKS-P1 

V/v hướng dẫn xử lý 

hành vi gây thương tích

cho người thi hành công vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 29 tháng 4  năm 2014

 

 

Kính gửi: - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện - thành phố;

            - Trưởng phòng 3 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre (Phòng 1) nhận được Công văn số 110/BC và Công văn số 111/BC ngày 02/4/2014 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre báo cáo thỉnh thị về việc trên địa bàn huyện Chợ Lách có tình trạng đối tượng có hành vi chống lại người thi hành công vụ và gây thương tích. Trong quá trình xử lý hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách còn có quan điểm xử lý khác nhau về tội danh các trường hợp này.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre thống nhất xử lý về tội danh theo hai trường hợp như sau:

- Trường hợp thứ nhất: Hành vi chống người thi hành công vụ chỉ sử dụng tay, chân xô đẩy, đấm, đá... hoàn toàn không sử dụng hung khí nguy hiểm nhưng gây ra thương tích cho người đang thi hành công vụ với tỷ lệ thương tật dưới 11%; thì xử lý về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 BLHS.

- Trường hợp thứ hai: Hành vi chống người thi hành công vụ có sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người đang thi hành công vụ với tỷ lệ thương tật dưới 11%; thì xử lý hành vi này về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, điểm k  khoản 1 Điều 104 BLHS.

Cần lưu ý đối với trường hợp thứ hai, trước khi khởi tố tội “Cố ý gây thương tích”, Cơ quan điều tra phải giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của việc khởi tố theo yêu cầu của người bị hại để tránh việc đình chỉ sau khi khởi tố do bị hại rút yêu cầu. Nếu qua giải thích mà bị hại không yêu cầu xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích thì xử lý tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 BLHS.

Trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ báo cáo phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được liên ngành Trung ương hướng dẫn đối với địa phương, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre (Phòng 1) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

 KT.VIỆN TRƯỞNG

- Như trên;                                           - Vụ 1A-VTC (báo cáo);                        

- Đ/c Đoàn Hoàng Đệ-VT (báo cáo);           - CQCSĐT-CA tỉnh Bến Tre (để phối hợp);

- TAND tỉnh Bến Tre (để phối hợp);

- CQCSĐT-CA huyện, thành phố (để phối hợp);                                              

- TAND huyện, thành phố (để phối hợp);

- Lưu.                                                                                                            

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Châu Văn Thơi