Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1215/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 10/2015

                            

          1. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; trong đó chú trọng phối hợp liên ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nhất là các tin quá hạn; quan tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu nghiệp vụ.

2. Tổng hợp đóng góp ý kiến các dự án luật sửa đổi, bổ sung Luật TTHS, Luật TTDS và Luật tố tụng hành chính báo cáo cho Viện KSND tối cao và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Đóng góp Dự thảo Quy định quan hệ phối hợp giữa các vụ Thực hành quyền công tố Viện KSND tối cao với Viện KSND cấp tỉnh.

4. Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bến Tre năm 2015 và Kiểm tra nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại 02 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện.

5. Dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, KD, TM tại Thành phố Hồ Chí Minh.

          6. Ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành trực tiếp kiểm sát Cục THADS tỉnh đợt 2 năm 2015. Sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14/2013 của liên ngành Trung ương về phối hợp trong công tác kiểm sát THADS.

          7. Báo cáo bổ sung một số nội dung công tác kiểm sát phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc Hội khóa XIII; LĐV dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ (2015-2020), tham gia Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tham gia Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý kiểm tra Giồng Trôm.

          8. Các phòng nghiệp vụ Viện tỉnh hoàn thành việc tổ chức tự kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.

          9. Tiến hành làm quy trình đề nghị bổ nhiệm chức danh lãnh đạo VKSND Thành phố Bến Tre, giới thiệu nhân sự thi KSV 02 cấp. Xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nghề theo quy định; tiến hành thanh tra đột xuất ít nhất 02 đơn vị. Lập kế hoạch xây dựng và triển khai việc tinh giản biên chế 07 năm (2015-2021).

10. Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng quý III/2015; Rà soát và đề

xuất điều chỉnh kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ. Hướng dẫn việc in ấn sổ hành chính, tư pháp năm 2016. Kiện toàn tổ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại đơn vị và tham gia tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại địa phương.

          11. Toàn thể Cán bộ, Kiểm sát viên đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành tốt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung, chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

Nơi nhận:

 - Lãnh đạo viện; 

 - Các đơn vị trực thuộc;    

 - Lưu: VT.         

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 Đoàn Hoàng Đệ