Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Trong những tháng đầu năm 2016, công tác kiểm sát thường xuyên trong thi hành án dân sự luôn được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo. Nếu như trước đây, hàng tuần Viện kiểm sát chỉ kiểm sát, theo dõi việc thu chi tiền thi hành án và kiểm sát tất cả các quyết định cơ quan thi hành án dân sự gửi sang Viện kiểm sát trong tuần thì trong 5 tháng đầu năm 2016...

 Điều 60 Luật thi hành án dân sự (THADS) sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định 

“Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự. 

Chính phủ quy định mức phí thi hành án dân sự, thủ tục thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự.”...

Nộp phí thi hành án là một trong những quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 và Điều 60 Luật thi hành án dân  sự sửa đổi bổ sung năm 2014. Theo đó, người được thi hành án phải nộp phí thi hành án.

Để quy định cụ thể hơn về nghĩa vụ nộp phí thi hành án của người được thi hành án, mức phí, các trường hợp không phải chịu phí thi hành án. Điều 46 và  47 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định...

Trong pháp luật hình sự Việt Nam, tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đã được quy định tại Điều 250 BLHS 1999. Do tình hình tội phạm diễn ra phức tạp nên trong thời gian qua, một số quy định của tội này đã được vận dụng và có cách hiểu khác nhau nên cần có hướng dẫn thống nhất.

 Tại huyện Ba Tri, “thục đất” diễn ra khá phổ biến. “Thục đất” có thể xem là một tập quán đã có từ rất lâu đời. “Thục” đất có hai dạng: “thục bạc còn” và “thục bạc tiêu”.

 “Thục bạc còn” là người có quyền sử dụng đất (chủ đất) cần tiền nên đã giao đất cho người khác sử dụng trong một thời hạn nhất định để nhận một số tiền; hết thời hạn “thục”, chủ đất trả tiền và “chuộc” lại đất. Quyền và nghĩa vụ trong giao dịch này tương ứng với quyền và nghĩa vụ của biện pháp thực hiện nghĩa vụ dân sự về cầm cố tài sản trong Bộ luật dân sự.

Các bài viết khác...