Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre hiện có 11 Phòng , 06 chi bộ trực thuộc, 65 đảng viên, có cơ cấu cán bộ chủ chốt và số lượng cán bộ, Kiểm sát viên đủ tiêu chuẩn, năng lực, đảm bảo phục vụ yêu cầu theo từng đơn vị, địa bàn. Mỗi đảng viên đều có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh, kinh nghiệm trong công tác, có tinh thần kiên quyết đấu tranh…