Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Chị bộ 1 – Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bến Tre tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Hướng dẫn số 505-HD/ĐU ngày 04/02/2020 và Hướng dẫn số 508-HD/ĐU ngày 10/02/2020 của Đảng ...

Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 03/9/2019 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bến Tre về việc tổ...

Kiểm tra kỷ luật nội vụ tại phòng 7 – Viện KSND tỉnh

Vào lúc 13 giờ 00 ngày 25/02/2020, Thanh tra VKSND tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành...

  • Chị bộ 1 – Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bến Tre tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

    Thứ năm, 27 Tháng 2 2020 09:51
  • Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2022

    Thứ tư, 26 Tháng 2 2020 09:15
  • Kiểm tra kỷ luật nội vụ tại phòng 7 – Viện KSND tỉnh

    Thứ tư, 26 Tháng 2 2020 07:35

VKSND tỉnh Bến Tre

Trao đổi nghiệp vụ

Pháp luật & Đời sống

Thông kê & CNTT