Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2018 – 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 08/9/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 23-KH...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành kết nạp 02 đảng viên mới

Ngày 15/3/2018, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành Chi bộ Viện kiểm sát huyện ...

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án kinh doanh thương mại

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, quán triệt tinh thần Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2018: “Nâ...

  • Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2018 – 2020

    Thứ năm, 22 Tháng 3 2018 13:30
  • Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành kết nạp 02 đảng viên mới

    Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 10:03
  • Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án kinh doanh thương mại

    Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 15:35

Pháp luật & Đời sống

Thông kê & CNTT