Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Kiểm tra toàn diện Phòng 11

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 342/KH-VKS-VP ngày 12/03/2019, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân...

Kiểm tra toàn diện Phòng 8 – Viện KSND tỉnh Bến Tre

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 342/KH-VKS-VP ngày 12/03/2019, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân d...

Bản án thích đáng cho kẻ buôn bán cái chết trắng

Sáng ngày 11/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm phối hợp Toà án nhân dân huyện Giồng ...

  • Kiểm tra toàn diện Phòng 11

    Thứ tư, 18 Tháng 9 2019 14:15
  • Kiểm tra toàn diện Phòng 8 – Viện KSND tỉnh Bến Tre

    Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 10:07
  • Bản án thích đáng cho kẻ buôn bán cái chết trắng

    Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 10:00

VKSND tỉnh Bến Tre

Thông kê & CNTT