Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Bàn về trách nhiệm liên đới của vợ chồng

Thời gian gần đây các tranh chấp hợp đồng vay tài sản khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ngày một...

Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc sinh hoạt chuyên đề “Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 11/11/2020, Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã tổ chức sinh hoạt chuyê...

Áp dụng biện pháp “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”

Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử l...

  • Bàn về trách nhiệm liên đới của vợ chồng

    Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 15:38
  • Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc sinh hoạt chuyên đề “Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

    Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 15:31
  • Áp dụng biện pháp “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”

    Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 15:26

Trao đổi nghiệp vụ

Thông kê & CNTT