Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2020 57
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2020 197
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 03 năm 2020 384
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2020 1247
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2020 1439
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2019 423
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 815
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 797
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 562
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 712
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 614
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 632
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 696
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 654
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3442
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 695
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 696
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 848
19 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1261
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 556
21 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 733
22 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 630
23 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1685
24 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 898
25 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 916
26 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 886
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1138
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2499
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 5014
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5739
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6608
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5856
33 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6242
34 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4455
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 3066
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2979
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2757
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1194
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1140
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1077
41 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1137
42 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1131
43 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1173
44 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1179
45 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2263
46 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1219
47 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2303
48 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 1115
49 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2264
50 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1799
51 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1270
52 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1739
53 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1164
54 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1922
55 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 2010
56 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1214