Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2019 147
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2019 333
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2019 516
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2019 947
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 327
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 603
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 484
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 577
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 658
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 595
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3399
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 642
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 642
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 798
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1201
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 586
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 667
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 609
19 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1625
20 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 847
21 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 858
22 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 805
23 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1100
24 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2431
25 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4959
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5688
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6548
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5797
29 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6212
30 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4388
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 3029
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2934
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2716
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1119
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1079
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1045
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1073
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1068
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1108
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1121
41 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2209
42 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1151
43 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2150
44 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 1030
45 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 1465
46 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1744
47 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1203
48 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1633
49 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1124
50 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1842
51 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1941
52 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1145