Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2019 140
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2019 593
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 205
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 487
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 373
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 459
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 548
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 484
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3284
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 519
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 531
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 692
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1086
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 392
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 549
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 495
17 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1498
18 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 730
19 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 739
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 684
21 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 998
22 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2333
23 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4851
24 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5579
25 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6441
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5688
27 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6109
28 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4277
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 2916
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2833
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2606
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1007
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 982
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 943
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 972
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 963
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1009
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1016
39 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2089
40 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1048
41 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2026
42 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 926
43 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 1359
44 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1627
45 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1102
46 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1513
47 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1023
48 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1733
49 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1831
50 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1040