Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 03 năm 2020 307
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2020 1146
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2020 1322
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2019 378
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 769
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 728
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 532
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 689
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 581
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 607
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 674
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 626
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3414
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 669
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 675
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 825
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1232
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 532
19 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 709
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 607
21 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1657
22 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 876
23 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 892
24 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 860
25 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1114
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2471
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4982
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5719
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6581
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5831
31 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6223
32 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4415
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 3044
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2956
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2732
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1166
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1113
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1062
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1109
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1107
41 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1141
42 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1151
43 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2238
44 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1195
45 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2259
46 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 1083
47 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2226
48 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1774
49 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1246
50 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1700
51 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1140
52 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1885
53 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1990
54 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1195