Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 1 năm 2021 92
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 299
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 379
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 384
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 556
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 459
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 501
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 575
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 532
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3318
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 555
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 575
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 713
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1119
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 422
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 581
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 534
18 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1532
19 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 758
20 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 779
21 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 731
22 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1031
23 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2375
24 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4892
25 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5634
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6481
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5733
28 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6153
29 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4520
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 2959
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2864
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2655
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1060
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1021
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 982
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1013
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1013
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1062
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1069
40 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2134
41 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1101
42 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2112
43 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 982
44 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2096
45 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1710
46 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1157
47 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1564
48 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1066
49 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1774
50 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1878
51 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1105