Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2020 253
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2019 226
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 532
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 560
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 455
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 613
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 497
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 539
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 610
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 564
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3351
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 598
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 616
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 751
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1158
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 459
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 629
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 559
19 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1577
20 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 803
21 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 819
22 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 780
23 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1061
24 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2406
25 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4925
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5663
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6519
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5770
29 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6173
30 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4347
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 2986
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2898
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2673
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1091
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1060
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1003
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1044
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1041
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1078
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1091
41 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2172
42 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1130
43 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2151
44 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 1018
45 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2121
46 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1703
47 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1189
48 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1618
49 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1095
50 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1809
51 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1908
52 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1137