Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2019 78
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2019 305
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2019 343
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2019 498
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2019 689
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2019 1083
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 416
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 684
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 564
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 664
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 733
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 680
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3486
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 749
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 717
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 882
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1283
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 669
19 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 779
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 688
21 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1732
22 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 944
23 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 959
24 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 906
25 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1184
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2509
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 5045
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5772
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6637
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5881
31 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6292
32 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4476
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 3130
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 3020
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2798
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1222
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1157
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1110
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1152
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1144
41 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1180
42 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1194
43 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2318
44 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1228
45 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2265
46 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 1115
47 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 1551
48 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1832
49 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1277
50 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1757
51 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1197
52 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1923
53 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 2030
54 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1229