Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 199
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 400
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 376
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 433
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 510
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 449
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3253
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 474
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 502
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 656
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1051
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 358
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 504
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 464
15 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1453
16 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 683
17 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 693
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 640
19 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 967
20 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2306
21 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4821
22 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5552
23 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6414
24 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5659
25 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6081
26 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4243
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 2889
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2799
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2575
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 978
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 950
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 908
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 944
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 930
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 979
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 988
37 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2047
38 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1025
39 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 1968
40 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 903
41 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2008
42 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1582
43 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1080
44 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1458
45 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 996
46 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1691
47 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1790
48 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1015