Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2020 68
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2020 175
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 03 năm 2020 170
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2020 1047
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2020 1255
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2019 372
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 776
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 729
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 542
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 694
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 593
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 615
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 694
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 644
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3438
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 697
17 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 698
18 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 835
19 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1245
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 544
21 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 727
22 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 630
23 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1662
24 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 892
25 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 908
26 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 874
27 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1129
28 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2479
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 5016
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5738
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6597
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5846
33 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6250
34 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4441
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 3069
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2978
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2746
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1190
39 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 1134
40 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 1101
41 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 1125
42 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 1129
43 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1160
44 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1169
45 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2258
46 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1212
47 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2283
48 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 1096
49 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2234
50 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1795
51 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1266
52 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1740
53 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1161
54 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1902
55 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1994
56 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1211