Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2019 107
2 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2019 249
3 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2018 293
4 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2018 529
5 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2018 428
6 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 4 năm 2018 471
7 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 3 năm 2018 544
8 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm 2018 496
9 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 01 năm 2018 3290
10 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 12 năm 2017 520
11 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 11 năm 2017 541
12 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 10 năm 2017 686
13 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 9 năm 2017 1090
14 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 8 năm 2017 392
15 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 7 năm 2017 550
16 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 6 năm 2017 503
17 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2017 1501
18 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2017 725
19 Chương trình trọng tậm Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2017 743
20 Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 02 năm2017 694
21 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 9 năm 2016 1004
22 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2016 2343
23 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016 4859
24 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016 5600
25 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016 6453
26 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 02/2016 5699
27 Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016 6120
28 Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 4280
29 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 11/2015 2928
30 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 10/2015 2832
31 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 9 năm 2015 2616
32 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 8 năm 2015 1022
33 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015 990
34 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015 943
35 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015 984
36 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 04 năm 2015 977
37 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015 1026
38 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015 1036
39 Kế hoạch - Công tác kiểm sát năm 2015 2099
40 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác văn thư năm 2015 1063
41 Kế hoạch - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan 2040
42 Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014 950
43 Thực hiện một số nội dung công tác văn thư, lưu trữ 2047
44 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 1629
45 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014 1124
46 Hướng dẫn xử lý hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ 1519
47 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM - Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014 1035
48 KẾ HOẠCH - Kiểm tra toàn diện công tác Kiểm sát năm 2014 1737
49 KẾ HOẠCH Công tác văn thư – lưu trữ năm 2014 1836
50 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014 1069