Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

PHONG15 HN HOC TAP NGHI QUYET 2Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 24/12/2020 của Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, ngày 20/01/2021 Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị…

PHONG9 Ket nap DANg 2Căn cứ Quyết định kết nạp đảng viên,Chi bộ 5-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Minh Tâm và Trần Thị Ấm.

DE CUONG KY NIEM 200mo dau FILEminimizer

Ngày 17/7/2018 Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn bộ cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị theo Kế hoạch 269-KH/ĐU ngày 10/7/2018…

THANHTRA HN so ket cong tac xay dung dang 6 thang dau nam 2018 1Vào lúc 13 giờ 30, ngày 03/7/2018, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

Các bài viết khác...