Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

4. Đối với vụ án hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Trong những vụ án hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc đánh giá các tài liệu, chứng cứ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng. Trong đó cần lưu ý về giá trị pháp lý của sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.

4. Về thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng pháp luật của Tòa án

- Khi kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án, Kiểm sát viên cần nghiên cứu kỹ hồ sơ để đánh giá xem việc thu thập chứng cứ của Tòa án có khách quan, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định không.

Vụ án hành chính nói chung và vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng là loại án mang tính chất đặc thù vì quan hệ giữa người khởi kiện với người bị kiện tuy bình đẳng về tố tụng trước Tòa án nhưng trong quan hệ hành chính thì người bị kiện là người quản lý, còn người khởi kiện là người bị quản lý.

Trong hệ thống hình phạt chính của Bộ luật hình sự nước ta thì hình phạt tiền nhẹ hơn hình phạt tù và trong nhiều trường hợp Điều luật quy định hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội không chỉ có 1 loại mà còn có thể lựa chọn giữa áp dụng hình phạt tù hoặc hình phạt tiền. Bên cạnh đó, còn có một chế định khác thể hiện tính nhân đạo của pháp luật được hình thành rất lâu trong lịch sử lập pháp của nước ta luôn song hành với hình phạt tù đó là án treo...

Các bài viết khác...