Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Kiến nghị, kháng nghị là một trong những biện pháp xử lý trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp mà cụ thể là kiểm sát việc tuân theo pháp luật thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân…

Thông qua công tác kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng và giải quyết khiếu nại áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Kiểm sát việc bán đấu giá và thẩm định giá là một trong những hoạt động thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự của VKSND theo Quy chế kiểm sát thi hành án ban hành kèm theo quyết định 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Ngày 10/01/2019 Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh BT xử phạt Nguyễn Văn A, ĐKTT: Phường 5, thành phố H, tỉnh Bến Tre 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “ Tàng trữ tái phép chất ma túy”...

Các bài viết khác...