Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre hiện có 11 Phòng , 06 chi bộ trực thuộc, 65 đảng viên, có cơ cấu cán bộ chủ chốt và số lượng cán bộ, Kiểm sát viên đủ tiêu chuẩn, năng lực, đảm bảo phục vụ yêu cầu theo từng đơn vị, địa bàn. Mỗi đảng viên đều có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh, kinh nghiệm trong công tác, có tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp luật, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương. Trong những năm qua Đảng ủy viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre luôn chú trọng thực chất trong thực tiễn công tác để làm thước đo đánh giá các tổ chức cơ sở đảng.

Hàng năm, các Chi bộ trực thuộc luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 05 năm liền (2012-2016), được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và khen thưởng, năm 2017 được công nhận “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, năm 2018 được công nhận Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” . Để đạt được những thành tích nổi bậc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng với những thành tựu nổi bật sau:

- Trong những năm qua Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã lãnh đạo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản hàng năm của Ngành đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng và tập trung thực hiện. Cụ thể: Kiểm sát viên tham gia 100% các vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi; xử lý tố giác, tin báo tội phạm luôn đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ giải quyết án, truy tố đạt tỷ lệ 100%; không có trường hợp VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả các phiên tòa rút kinh nghiệm và phiên tòa xét xử lưu động; hoạt động thẩm vấn, tranh tụng và luận tội của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự khá vững chắc; chất lượng kháng nghị đạt cao, hàng năm kháng nghị hình sự, dân sự, hành chính của Viện kiểm sát đều được tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ cao, công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng nâng cao về chất lượng, số lượng; công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện luôn kịp thời, đảm bảo định hướng đúng cho hoạt động công tác của các đơn vị. Xác định công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm và tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy Lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm chắc tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra ở các vùng nông thôn trên địa bàn, đặc biệt là các xã được chọn để xây dựng nông thôn mới để có biện pháp cùng với Cơ quan điều tra (CQĐT) phân loại, xử lý kịp thời, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT, chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

- Đảng ủy chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Kiểm sát viên, gắn với thực hiện cuộc vận động: Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm do Viện KSND tối cao phát động; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện chủ trương, chính sách; thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó tiếp thu và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, dư luận trong nội bộ; tạo được sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm trong hệ thống chính trị của Ngành. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết những tư tưởng tiêu cực, lệch lạc phát sinh. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, chủ động đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nói không đi đôi với làm; tư tưởng cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân…

- Đảng ủy xác định đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát người, sát việc, sát với phương châm của Ngành “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, kết hợp thực hiện phương châm của Đại hội Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”. Ngoài việc tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, 6 tháng, năm; từng thành viên Ban lãnh đạo Viện còn bố trí thời gian trực tiếp đi cơ sở nhiều lượt để nắm bắt tình hình, kịp thời củng cố, xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Các đồng chí trong cấp ủy luôn nêu gương tốt cho cấp dưới, mỗi đồng chí đều thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Kịp thời phát hiện, góp ý để chấn chỉnh thiếu sót. Qua đó nâng cao tính tự tu dưỡng, rèn luyện cho cấp dưới.

- Từng đồng chí trong Cấp uỷ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Để làm tốt công tác định hướng tư tưởng, Đảng ủy cùng với việc xây dựng, triển khai Kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng (giai đoạn 2016-2020), qua đó đã định hướng nội dung sinh hoạt tài liệu cho các chi bộ, đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức Hội nghị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng bộ, sâu rộng, toàn diện trong cán bộ, công chức; từ đó đã nâng cao tinh thần tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của từng cán bộ, công chức trong toàn Ngành; xây dựng đơn vị, tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn Ngành nâng cao hiệu quả, sự lan tỏa của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Hàng tháng phân công Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt định kỳ Chi bộ để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời trực tiếp nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, từ đó có giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời nên quần chúng, đảng viên ổn định tư tưởng. Đảng uỷ viên thường xuyên tham dự họp sinh hoạt chi bộ lệ kỳ đối với 06/06 chi bộ trực thuộc. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ đăng ký và thực hiện nghiêm ngày họp chi bộ, trong khung từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng. Nhìn chung, qua triển khai thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Các Chi bộ luôn tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện tốt các hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi uỷ đều có chuẩn bị trước nội dung, chương trình sinh hoạt, xây dựng dự thảo báo cáo và dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm.

- Công tác đảng viên được chú trọng cả số lượng và chất lượng, hàng năm Đảng bộ đã kết nạp từ 02 - 04 đảng viên mới đảm bảo chuẩn chất, luôn vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra đặc biệt là lớp đảng viên “Đồng khởi mới”. Chỉ đạo các chi bộ thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú của Đảng viên trong Đảng bộ để nắm bắt kịp thời việc chấp hành, thực hiện nghĩa vụ công dân của đảng viên nơi cư trú.

- Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Định kỳ tổ chức hội nghị công khai tài chính, chế độ, chính sách và công tác tổ chức để cán bộ, công chức tham gia giám sát, kiểm tra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; tài sản, kinh phí được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, đúng quy định và quy chế chi tiêu nội bộ, không xảy ra tiêu cực, lãng phí. Xây dựng kế hoạch và lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và nguy cơ “Tự diễn biến, tự chuyển hoá nội bộ”; chấp hành nghiêm túc trực bảo vệ, trực nghiệp vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, bí mật công tác, kỷ luật nghiệp vụ; không xảy ra mất mát, cháy nổ. Triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự cơ quan; chuẩn bị, xây dựng văn kiện, diễn tập vận hành cơ chế Viện kiểm sát trong tác chiến phòng thủ đúng theo ý định diễn tập của BCĐ diễn tập Tỉnh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ quan luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện tốt, cùng với việc bảo đảm chế độ trực bảo vệ, trực nghiệp vụ 24/24; đội bảo vệ, đội phòng cháy chữa cháy cơ quan luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phối hợp ứng phó tình huống bất trắc xảy ra. Công tác giáo dục quốc phòng được thực hiện thường xuyên, hàng năm cử các đối tượng theo học các lớp kiến thức quốc phòng theo đúng quy định.

- Đảng ủy đã quan tâm thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể trực thuộc (Công đoàn, Đoàn thanh niên), thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên; quản lý chặt chẽ và động viên đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Kết quả hoạt động: Công đoàn đạt "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, Đoàn Thanh niên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Bên cạnh đó ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và tặng nhiều phần quà trị giá 19.200.000 đồng cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách (Chợ Lách, Giồng Trôm, TP. Bến Tre); tặng 4.800 (trong đó mạnh thường quân ủng hộ 4.000 quyển tập) quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả học tập tốt (TP. Bến Tre, Châu Thành); trao tặng 20 bộ luật cho 02 Ủy ban nhân dân (xã Mỹ Thạnh An và xã Phú Hưng, TP. Bến Tre), góp phần cùng địa phương xây dựng và hoàn thiện tủ sách pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt mô hình thắp sáng đèn nông thôn (tham gia lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm và xã Thành Triệu, huyện Châu Thành; tặng bóng đèn cho 09 tổ nhân dân tự quản thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm) và tặng 60 trụ cột cờ cho người dân (tại ấp 4, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm) với kinh phí đóng góp 19.600.000 đồng; tham gia trồng cây xanh và khơi kênh mương tại 13 xã, phường thuộc thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách, huyện Bình Đại và huyện Thạnh Phú; đóng góp 31.000.000 đồng và vận động 20.000.000 đồng để xây dựng 04 cây cầu tại các xã thuộc huyện Giồng Trôm; đóng góp 42.300.000 đồng để nâng cấp các tuyến đường nông thôn tại các xã thuộc thành phố Bến Tre, huyện Bình Đại, huyện Giồng Trôm và huyện Châu Thành; vận động kinh phí 55.000.000 đồng để xây dựng 01 nhà tình nghĩa tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm. Chi đoàn thực hiện tốt vai trò xung kích, tình nguyện, đã cử 09 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; tham gia tích cực chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và thực hiện công trình thanh niên trồng cây phân tán, chương trình văn nghệ gây quỹ cho học sinh nghèo tại xã An Hòa Tây, Ba Tri, “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; thăm và tặng tập vở cho học sinh nghèo đầu năm học mới tại các xã thuộc huyện Châu Thành, Giồng Trôm và Mỏ Cày Bắc; đóng góp kinh phí và tham gia tặng quà cho hoạt động “Vui Tết cùng trẻ em nghèo”, “Đêm hội trăng rằm”, “Mái ấm đoàn viên”…

Cán bộ công chức chấp hành tốt quy chế công sở, quy chế nghiệp vụ của ngành và pháp luật về an toàn giao thông; giữ vững cơ quan văn hoá, môi trường xanh, sạch, thân thiện và đang tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt cơ quan văn hoá theo tiêu chí mới.

Với bề dày và thành tích đã đạt được, Đảng ủy, Ban lãnh đạo viện VKSND tỉnh luôn cố gắng đoàn kết, phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời khắc phục những khó khăn, thử thách, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh – Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”.

Văn phòng – Viện KSND tỉnh Bến Tre