Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

CHAUTHANH HN danh giaThực hiện Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân và Công văn số 1675/VKS-P15 ngày 04/11/2021 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại; kê khai tài sản và bổ sung lý lịch năm 2021 của Phòng 15 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

MCN Kiem sat co quan THAHSThực hiện Quyết định số 03/QĐ-VKS ngày 01/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam. Ngày 05/11/2021, đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Mỏ Cày Nam làm Trưởng đoàn..

Giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ của ngành Kiểm sát được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và được hướng dẫn cụ thể tại các Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 về việc ban hành…

THANHPHU Le cong bo va trao Qd pho VT 2Thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014; Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ ngày 26/4/2018 của Viện KSND tối cao quy định về lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ và Quyết định số 168/QĐ-VKSTC ngày 21/5/2021 của Viện KSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện.

Các bài viết khác...