Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị Vmeet (truyền hình hội nghị)

download

CV 13 Huong dan cong tac TK va CNTT nam 2015 1

CV 13 Huong dan cong tac TK va CNTT nam 2015 2

CV 13 Huong dan cong tac TK va CNTT nam 2015 3

HD 34 Huong dan thuc hien chi so UDCNTT 1

HD 34 Huong dan thuc hien chi so UDCNTT 2

 


Nhấp vào đây để tải Phụ lục

download

 

QD 543 Ban hanh chi so UDCNTT

    1 Do nhu cầu của công việc nên VKSNDTC đã bổ sung 2 biểu mẫu thống kê mới :Thống kê số vụ và số bị can đã khởi tố” ( Biểu 21) và “Thống kê số vụ và số bị can đã truy tố” (Biểu 22) vào kỳ thống kê 06 tháng (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6), kỳ thống kê 12 tháng ( từ 1/1 đến 31/12). Nhưng trong phần mềm truyền file FTP3 (2013) chưa có phần để truyền 2 biểu thống kê mới này.Vì vậy Phòng TKTP & CNTT xin hướng dẫn VKS cấp huyện cấu hình lại FTP 3 (2013) để truyền được 2 biểu thống kê mới này lên VKSND tỉnh Bến Tre

Các bài viết khác...