Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ của ngành Kiểm sát được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và được hướng dẫn cụ thể tại các Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Quyết định 546 ngày 03/12/2018 của VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của Liên ngành Trung ương về việc quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về khiếu nại, tố cáo,…

Trong năm 2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách đã tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Viện trưởng duy trì lịch tiếp công dân mỗi tháng một ngày hoặc đối với các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm; đơn vị tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác về tội phạm đúng quy định. Trong kỳ, đơn vị đã nhận 21 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát: 01 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết và tin báo tố giác tội phạm 12 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 08 đơn. Đa số các đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát là đơn tố giác tội phạm và thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự. Viện kiểm sát đã làm tốt công tác kiểm sát, thường xuyên trao đổi, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan tư pháp nhanh chóng giải quyết đơn của người dân, qua đó tỷ lệ giải quyết đơn đạt 100%, đồng thời kéo giảm số lượng đơn thụ lý, năm 2021 số đơn tiếp nhận giảm 08 đơn so với năm 2020.

Đạt được những kết quả nêu trên là do Lãnh đạo Viện kiểm sát đã có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác; đồng thời Kiểm sát viên được phân công làm công tác luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; phối hợp tốt với Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong năm, Viện kiểm sát đã thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 để tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn chính xác, kịp thời, đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo việc giải quyết và chuyển đơn cho các cơ quan tư pháp đúng quy định.

- Đối với đơn thuộc loại tin báo, tố giác về tội phạm đã bám sát Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Liên ngành để chuyển đơn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra đúng thời gian quy định, đảm bảo việc giải quyết tin báo tố giác kịp thời.

- Đối với các đơn thư thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự, đã phối hợp với Bộ phận thi hành án dân sự để kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc giải quyết của Chi cục thi hành án dân sự, tránh việc tồn đơn thư kéo dài và gửi đơn nhiều lần, nhiều nơi.

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách tiếp tục thực hiện tốt những cách làm nêu trên để tăng cường hơn nữa hiệu quả trong công tác này.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Viện KSND huyện Chợ Lách