Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Theo đó, nguyên tắc tuyển dụng công chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành. Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải được giám sát chặt chẽ; bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng để tuyển chọn công chức có chất lượng; tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và Viện trưởng kiểm sát nhân dân tối cao.

Việc tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện không quá 02 kỳ trong một năm thông qua các hình thức thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể như sau:

- Về chính trị hiện tại, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển.

Trường hợp vị trí cần tuyển không yêu cầu trình độ đại học hoặc ở địa bàn, vị trí việc làm chuyên ngành khác có khó khăn về nguồn tuyển dụng thì đơn vị tuyển dụng báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

- Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

Không áp dụng quy định về chiều cao, cân nặng với người được tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ khác.

- Về tuổi:

+ Không quá 35 tuổi đối với nam và không quá 30 tuổi đối với nữ.

+ Đối với những trường hợp tuyển dụng là đối tượng được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển hoặc trường hợp cán bộ, công chức từ ngành khác chuyển đến thì độ tuổi không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ và phải bảo đảm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu phải có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành của pháp luật.

Quy chế còn quy định về căn cứ, thẩm quyền tuyển dụng; hình thức, trình tự, thủ tục tuyển dụng; chế độ tập sự, xếp lượng... Quy chế này thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2021.

Thanh Thùy – Phòng 15 Viện KSND tỉnh


Nhấn vào đây để tải tài liệu kèm theo