Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Truy cập vào địa chỉ http://123.30.8.195/prg/PMTK2013/ để tải phần mềm truyền số liệu FTP3.

Sau khi đã tải  phần mềm về ta tiến hành các bước cài đặt sau:

Chạy file Setup.exe

1 FILEminimizer

 2 FILEminimizer

3 FILEminimizer

4 FILEminimizer

6 FILEminimizer

7 FILEminimizer

8 FILEminimizer

9 FILEminimizer

10 FILEminimizer

11 FILEminimizer

Sau khi cài đặt xong ta chạy phầm mềm FTP3_2013 lên. Nhấp nút Hệ thống

 12 FILEminimizer

13 FILEminimizer

---------------------------------------------------------------------

Host kết nối : 172.16.1.3

Tên sử dụng: (tương ứng với từng đơn vị)

Mật khẩu: ( đã được cấp nếu không nhớ có thể liên hệ Phòng TKTP & CNTT để xin lại)

Thư mục máy chủ:  D:/VKSTINH/VKS...(tên đơn vị)...

---------------------------------------------------------------------

Sau khi thiết lập xong , nhấp nút Ghi lại

 

                                                                               Phòng TKTP & CNTT

                                                                Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre