Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Truy cập vào địa chỉ http://123.30.8.195/prg/PMTK2013/huyen/ để tài phần mềm

untitled FILEminimizer

Sau khi đã tải hết các phần mềm trên về máy, ta tiến hành cài đặt các biểu thống kê.Trước hết ta cài đặt phần chung trước chung.zip

1 FILEminimizer

2 FILEminimizer

3 FILEminimizer

4 FILEminimizer

5 FILEminimizer

6 FILEminimizer

Hướng dẫn cập nhật thông tin chung:

Vào Menu Start -> Programs -> Thong ke cap huyen 2013 -> Tu dien thong tin chung 2013.

Nhấp Cập nhật -> 1.Cập nhật tên Viện kiểm sát lập biểu thống kê

7 FILEminimizer

 

Nhấp nút Tìm bản ghi

8 FILEminimizer

Nhập mã tỉnh : 83, Mã huyện : (tương ứng với mã số của từng huyện)

TP.Bến tre : 01

Giồng Trôm : 02

Ba Tri : 03

Chợ lách : 05

Thạnh Phú: 06

Châu Thành : 07

Bình Đại : 08

Mỏ Cày Nam : 09

Mỏ Cày Bắc : 10

9 FILEminimizer

Xem đúng thông tin của huyện mình chưa? Nếu đúng thì nhập nút Thoát

10 FILEminimizer

Tiếp tục nhấp vào menu Cập nhật -> 2.Cập nhật thông tin ban đầu -> 1.Cho VKS cấp huyện

11 FILEminimizer

Cập nhật các thông tin tương tư như bên dưới tương ứng với huyện mình, sau khi điền đầy đủ các thông tin nhấp nút Ghi lại, Thoát 

12 FILEminimizer

Các biểu thống kê khác thì cài đặt tương tự.

 

 

 

                                                                                       Phòng TKTP & CNTT

                                                                         Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre