Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Theo Biên bản vi phạm hành chính số 37 của Công an xã Thành Thới B xác định Đinh Hoài Hận đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, biên bản được Hận ký tên thừa nhận về hành vi vi phạm.

Tại bản tường trình ngày 19/10/2020 thì Đinh Hoài Hận thừa nhận vào ngày 18/10/2020 có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Tân Điền, xã Thành Thới B.

Quá trình vi phạm của Đinh Hoài Hận như sau:

- Lần 1: Ngày 17/4/2020, Hận có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an xã Thành Thới B lập biên bản vi phạm hành chính và ngày 20/5/2020 Chủ tịch UBND xã Thành Thới B ban hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Hận thời hạn là 03 tháng. Ngày 20/8/2020, Hận chấp hành xong và được cấp giấy chứng nhận.

- Lần 2: Sau khi chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, ngày 18/10/2020 Hận tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy. Tại Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 19/10/2020 của Trạm Y tế xã Thành Thới B thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam kết luận Hận có nghiện ma túy loại Methamphetamine.

Về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Xét thấy, căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ và Điều 95, khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Đinh Hoài Hận là người trên 18 tuổi, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà Hận vẫn còn nghiện. Do đó, Đinh Hoài Hận thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Các tài liệu tại hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đinh Hoài Hận được Công an xã Thành Thới B, UBND xã Thành Thới B, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Mỏ Cày Nam lập đầy đủ, đúng trình tự pháp luật quy định. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hận là có căn cứ, đúng quy định.

Ngày 09/11/2020, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam ban hành Quyết định số 30/QĐ-TA ngày 09/11/2020 áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đinh Hoài Hận thời hạn áp dụng là 18 tháng.

Ngày 09/11/2020, Đinh Hoài Hận có đơn khiếu nại yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xem xét giảm thời hạn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại phiên họp phúc thẩm, xét hoàn cảnh gia đình hiện tại của Hận gặp khó khăn, sống chung với mẹ đang bị bệnh, bà ngoại đã 82 tuổi, Hận lại là lao động chính trong gia đình; do đó Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã chấp nhận khiếu nại của Hận, quyết định áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn là 12 tháng./.

Thạch Thiện – Phòng 10 Viện KSND tỉnh