Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ :

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp theo thẩm quyền được quy định tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp ở các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định của Toà án cùng cấp và Toà án cấp dưới có vi phạm;

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn các Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và phá sản. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ các Viện kiểm sát cấp huyện về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp. Trả lời các vụ, việc do Viện kiểm sát  cấp huyện thỉnh thị, báo cáo;

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp trong quá trình giải quyết và xét xử của Toà án, kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

2. Cơ cấu tổ chức :

Tổng số biên chế của Phòng là 04 đồng chí.

Trưởng phòng: Đ/c Phạm Văn Chánh

Phó phòng: Đ/c Trần Văn Sung

3. Thông tin liên hệ :

Điện thoại: 0753.512.236