Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ :

Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có chức năng, nhiệm vụ sau:

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về trị an an ninh thuộc chương XI, các vụ án về ma túy thuộc chương XVIII và những vụ án thuộc các chương khác của Bộ luật hình sự do lãnh đạo Viện giao;

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm về sở hữu;

Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc các tội phạm mà phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm;

Phát hiện, tổng hợp các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, của cơ quan xét xử trong hoạt động xét xử và trong quản lý của cơ quan, tổ chức. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành các kiến nghị khắc phục và phòng ngừa các vi phạm pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre giao.

2. Cơ cấu tổ chức :

Tổng số biên chế hiện có của phòng là 11 đồng chí.

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Đoàn ;

Phó Trưởng phòng: Đ/c Hoàng Minh Hạnh, Nguyễn Văn Trung.

3. Thông tin liên hệ :

Điện thoại: 0753.822.451