Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Quán triệt, thực hiện Quy chế phối hợp số 1089/QCPH-VKS-TA ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre trong việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 16 tháng 6 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử vụ án hình sự rút kinh nghiệm đối với vụ án Lê Minh Hiệp và Nguyễn Văn Đấu, bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 và điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Một số hình ảnh tại phiên tòa:

Thanh phu phien toa RKN 2

Thanh phu phien toa RKN 3

Thanh phu phien toa RKN 1

Sau khi kết thúc phiên tòa, tất cả thành phần tham dự đã tiến hành họp để nhận xét, đánh giá ưu điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế đối với hoạt động của Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên tại phiên tòa. Việc phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã được tổ chức trên tinh thần thật sự cầu thị, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Kiểm sát viên trong công tác giải quyết các vụ án hình sự; bám sát tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm cũng đã giúp cho Kiểm sát viên đúc kết được nhiều kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng xét hỏi, tranh tụng, ứng xử tại phiên tòa. Ngoài ra, còn giúp cho các Kiểm sát viên khác làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử nói riêng, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử án hình sự nói chung./.

Nguyễn Hoàng Tài - VKSND huyện Thạnh Phú