Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành kết luận kiểm sát. Dự và chủ trì buổi công bố kết luận có các đồng chí: Bùi Văn Đằng- Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Út -Trưởng phòng kiểm sát thi hành án dân sự; đồng chí Trần Văn Liêm, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng các đồng chí Chấp hành viên, Kế toán, Thủ quỹ, thủ kho của Cục THADS tỉnh cùng thành viên Đoàn công tác Viện KSND tỉnh Bến Tre tham dự buổi công bố kết luận.

PHONG8 Viện KSND tỉnh KSTT Cục THADS tỉnh đợt 1 2020

Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo trực tiếp kiểm sát

Theo kết luận, từ ngày 25/5/2020 đến ngày 03/6/2020, Đoàn công tác của Viện KSND tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS tại Cục THADS tỉnh, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/4/2020. Qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre nhận thấy công tác THADS Cục THADS tỉnh cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật, qua kiểm tra các hồ sơ đang tổ chức thi hành, ghi nhận: từng Chấp hành viên, cán bộ nghiệp vụ có bám sát nhiệm vụ và thực hiện theo trình tự, thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật; hồ sơ án được sắp xếp, có cập nhật đầy đủ tài liệu. Việc thu, chi tiền thi hành án đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, thủ tục thu chi đều có chứng từ hợp lệ, thường xuyên phối hợp tốt với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức các hoạt động thi hành án cũng còn một số vi phạm như thu tiền của người phải thi hành án không ưu tiên thu tiền án phí trước mà chi trả hết cho ngân hàng là bên được thi hành án, chậm xử lý tang vật, vật chứng…

Qua nội dung kết luận của đoàn công tác, Cục Thi hành án dân sự tỉnh ghi nhận sự làm việc khách quan của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã nhận xét, đánh giá toàn diện về ưu điểm, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị. Thay mặt đơn vị, đồng chí Phó Cục trưởng tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận của Đoàn công tác, đơn vị sẽ phát huy những mặt tích cực và có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới./.

Huỳnh Nhung – Phòng 8 Viện KSND tỉnh Bến Tre