Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 643/KH-VKS ngày 21/12/2020 của Cơ quan và Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bến Tre về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021. Qua quá trình chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chiều ngày 31 tháng 12 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị CBCC năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

Tham dự Hội nghị có 16/20 CBCC được triệu tập, với sự chủ trì của đồng chí Cao Thanh Dũng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

Hội nghị cán bộ công chức năm 2021, đã tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức đề ra năm 2020; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 và Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2020; đóng góp xây dựng, bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát và Chương trình công tác Công đoàn năm 2021; ký quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với Cơ quan; phát động phong trào thi đua năm 2021 và đóng góp sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2021. Qua thảo luận, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của CBCC đến Ban Lãnh đạo đơn vị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng CBCC, giúp Ban Lãnh đạo đơn vị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCC để kịp thời hỗ trợ, đề ra những giải pháp thiết thực để phát huy tốt nhất tính dân chủ trong tập thể và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực sở trường của từng cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2021 đề ra.

TPBENTRE Hoi nghi CBCC 2021 1

Quang cảnh Hội Nghị

Cũng trong Hội nghị này, đơn vị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 03 đồng chí (trong đó có 02 đồng chí tái đắc cử), để giúp đơn vị giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức hàng năm và thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật.

TPBENTRE Hoi nghi CBCC 2021 2

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022

Ánh Tuyết - Viện KSND Thành phố Bến Tre