Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 25/12/2020, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Giồng Trôm phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.

Năm 2020, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nội quy, quy chế của ngành, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác kiểm sát năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm xác định nhiệm vụ quan trọng là: “phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Ngành giao”, trong đó nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là “chống oan, sai; chống bỏ lọt tội phạm”. Với kế hoạch đề ra, tập thể cơ quan luôn phấn đấu nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, án Viện kiểm sát phê chuẩn, truy tố không xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng lên.

Đối với hoạt động tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Giồng Trôm thực hiện tốt chương trình công tác năm 2020. Trong đó, chú trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Liên đoàn Lao động cấp trên tổ chức. Tổ chức các hoạt động nhân ngày 08/3, 20/10, 26/7 và ngày 28/7,…tạo không khí vui tươi, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đáng khích lệ, năm qua, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát được Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở khối ban ngành huyện năm 2020.

Hội nghị đã phát động thi đua và thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung trọng tâm như: tiếp tục hưởng ứng, tham gia các đợt thi đua, khen thưởng do Viện kiểm sát tối cao và địa phương phát động, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Chi bộ phát động; xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 và thực hiện có hiệu quả các khâu công tác kiểm sát theo kế hoạch năm đề ra; kết luận, phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan điều tra đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các chỉ tiêu do Quốc hội giao cho Ngành kiểm sát; phối hợp công đoàn tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch,… của Liên đoàn lao động cấp trên và các tài liệu liên quan đến tất cả công đoàn viên, tạo điều kiện cho công đoàn viên nắm đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến công chức, người lao động; vận động công chức, người lao động tích cực đóng góp quỹ xã hội; tạo điều kiện cho công đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên tổ chức./.

Thu Thương - Viện KSND huyện Giồng Trôm