Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 06/01/2020, Viện KSND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hải Châu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Nội chính đến dự và thay mặt Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham dự hội nghị có đồng chí Châu Văn Thơi - Viện trưởng Viện KSND tỉnh, cùng các đồng chí là Phó Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng trực thuộc, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, kiểm sát viên trung cấp và các cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp.

VANPHONG HN tong ket nam 1

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Báo cáo tóm tắt công tác năm 2019 đã khẳng định:

Năm 2019, có thể được xem là năm Viện KSND tỉnh Bến Tre đạt được những kết quả rất tích cực ở hầu hết các lĩnh vực công tác. Với 84 chỉ tiêu áp dụng cho Viện KSND cấp tỉnh thì đơn vị đã vượt 33/84 chỉ tiêu, đạt 40/84 chỉ tiêu, không đạt 04/84 chỉ tiêu, 07 chỉ tiêu không phát sinh, cụ thể:

Kết quả nổi bậc trong công tác năm 2019 là Công tác kiểm tra: Đơn vị đã tiến hành kiểm tra toàn diện 05/20 đơn vị, kiểm tra chéo tại 09/20 đơn vị, kiểm tra đột xuất 02/20 đơn vị; tự kiểm tra 03/20 đơn vị; riêng Viện KSND huyện Thạnh Phú được thanh tra toàn diện nên không tiến hành kiểm tra

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát án hình sự: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 92,4%, vượt 2,4%; không có trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố quá hạn giải quyết; trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 13 lượt/11 đơn vị, vượt 02 lượt; Viện kiểm sát hai cấp cùng phối hợp kiểm sát trực tiếp 05 lượt, vượt 01 lượt; ban hành 21 kiến nghị/ 13 đơn vị, 100% được chấp nhận, tiếp thu; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố là 100%, vượt 03%; tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 83,9%, vượt 3,9%, của Viện kiểm sát là 100%, vượt 05%; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung là 1,1%, chỉ tiêu ≤ 2,5%; 100% số vụ truy tố đúng hạn và 98% bị can truy tố đúng tội danh; không có án CQĐT và VKS đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm; không có bị cáo bị Tòa án tuyên không phạm tội; án điểm vượt 24,9% so với chỉ tiêu Ngành; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vượt 0,9 phiên tòa/ KSV; chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự vượt 10%.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp: Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: Các chỉ tiêu về kiểm sát trực tiếp đều đạt và vượt (Kiếm sát nhà tạm giữ 39/ 36 lượt, vượt 03 lượt; Trại tạm giam 03 /02 lượt, vượt 01 lượt, Trại giam Châu Bình – Bộ Công an 02/ 02 lượt; Cơ quan THAHS 11/ 10 lượt, vượt 01 lượt; 117/117 UBND cấp xã, vượt 50% so chỉ tiêu); kiểm tra nghiệp vụ 02 lượt, đạt chỉ tiêu. Kiểm sát vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật: Số lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp được VKS cấp phúc thẩm bảo vệ đạt 93,9%, vượt 3,9%; chất lượng kháng nghị phúc thẩm đạt 96,8%, vượt chỉ tiêu 16,8%; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vượt 1,3 phiên tòa/ KSV. Kiểm sát THADS: Hoạt động kiểm sát trực tiếp và các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt: Kiểm sát trực tiếp Cơ quan THADS vượt 11 lượt; số lượng kháng nghị, kiến nghị, đều vượt chỉ tiêu đề ra (đã ban hành 02 kháng nghị, 29 kiến nghị - vượt 19). Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Ngành: Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 96,8%, vượt 16,8% so chỉ tiêu; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đạt 94,9%, vượt 24,9% so chỉ tiêu.

Công tác thanh tra thực hiện tốt; hai cấp kiểm sát chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; duy trì và tạo mối quan hệ tốt với Thường trực cấp ủy và các cơ quan tư pháp.

Hội nghị có 05 phát biểu tham luận, các đại biểu nêu lên những kết quả nổi bậc đã đạt được trong năm 2019 và đề ra những giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2020.

VANPHONG HN tong ket nam 2

Đồng chí Nguyễn Hải Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Châu tuyên dương thành tích Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được trong năm 2019, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy trong năm 2020; đánh giá cao Kế hoạch Công tác kiểm sát năm 2020, trong đó đặc biệt chú trọng: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên và thủ trưởng các đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra”; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch vững mạnh; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác cán bộ, trong đó cần quan tâm hơn nữa đến đào tạo cán bộ sau đại học; chú trọng công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ; lựa chọn bồi dưỡng thi tuyển tạo nguồn bổ nhiệm kiểm sát viên 02 cấp; tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp, thực hiện tốt lộ trình và giải pháp tinh giản biên chế; chú trọng việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt nội dung công tác đột phá đã lựa chọn tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với cấp dưới…

VANPHONG HN tong ket nam 3

Đồng chí Châu Văn Thơi kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Văn Thơi – Viện trưởng Viện KSND tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Châu đưa vào Kế hoạch năm, đồng thời nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương, tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác năm 2020; cố gắng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra nhất là các chỉ tiêu Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; tiếp tục nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các đạo luật về tư pháp nhất là Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực vào ngày 01/01/2020; chủ động rà soát, báo cáo số lượng án hình sự tạm đình chỉ; chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ là công tác đột phá đã lựa chọn, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; chủ động, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đoàn kết nội bộ; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp tốt giữa liên ngành và sửa đổi quy chế phối hợp không còn phù hợp; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân./.

Tuyết Nhung –Viện KSND tỉnh Bến Tre