Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 342/KH-VKS-VP ngày 12/03/2019 và Quyết định 363/QĐ-VKS ngày 09/10/2019 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre. Ngày 17/10/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Văn Đằng – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí là Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 3, Phòng 7, Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp đã tiến hành kiểm tra toàn diện bằng hình thức kiểm tra chéo Phòng 1 – Viện KSND tỉnh.

Qua 01 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đoàn kiểm tra ghi nhận Phòng 3 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Chuẩn bị và phục vụ tốt cho cuộc kiểm tra; báo cáo đạt chất lượng tốt, đầy đủ, rõ ràng và chi tiết, phản ánh rõ tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu Ngành.

- Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019, đơn vị đã đạt những kết quả rất tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt tốt và vượt như: Không có trường hợp đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm; không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có án Tòa tuyên không phạm tội; ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm, 03 kiến nghị (vượt 01); án trọng điểm đạt 40% (vượt 17%); tỷ lệ giải quyết án Cơ quan điều tra đạt 87,1% (vượt 7,1%), tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%; chỉ tiêu về kiểm sát trực tiếp và phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kiểm sát trực tiếp (vượt 02 lượt), hỏi cung bị can đạt 100%; thông báo rút kinh nghiệm 05 (vượt 03), tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm/ 05 Kiểm sát viên…

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra ghi nhận và đề nghị Lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy các ưu điểm và thành tích đã đạt được, sớm hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết án Cơ quan điều tra trong hai tháng cuối năm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 đã đề ra./.

Nhung Võ – Văn phòng VKSND tỉnh