Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1310/VKS-TK

V/v hướng dẫn cập nhật phần mềm quản lý án hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 26 tháng 10 năm 2015

                                       

                                   Kính gửi:

    - Viện KSND các huyện - thành phố;

    - Các phòng 1, 3, 7, 8 Viện KSND tỉnh.

 

- Hiện nay phần mềm quản lý án hình sự đã được cập nhật lại các chức năng như: Tách vụ án, nhập vụ án, trả hồ sơ điều tra bổ sung; cập nhật vụ án ở giai đoạn thi hành án và các chức năng khác như: Chức năng giám sát v.v…

- Đề nghị các đơn vị sau khi đăng nhập vào, tải hướng dẫn sử dụng về xem và thực hiện theo trình tự (sau khi đăng nhập vào các hướng dẫn sẽ hiện lên nền màn hình, các đơn vị nhấp chuột vào để tải về).

  Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu: TK, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường