Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

Họp giao ban trực tuyến Tháng 4  năm 2015

A.THỜI GIAN HỌP (Tiến hành 01 buổi vào sáng ngày 27/4/2015)

1.  Kết nối thử nghiệm từ 6h30” đến 7h30”;

2. Thời gian họp chính thức bắt đầu từ 7h30” đến 11h.   

          B. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH

          1. Đồng chí Viện trưởng phát biểu quán triệt một số nội dung, yêu cầu và tuyên bố khai mạc cuộc họp.

          2. Đồng chí Bùi Văn Đằng – Chánh Văn phòng: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động đơn vị tháng 4 và thông qua dự thảo Chương trình trọng tâm công tác kiểm sát tháng 5 năm 2015.

3. Các đơn vị thực hiện báo cáo và phát biểu ý kiến:

* Các đơn vị cấp huyện: Viện KSND huyện Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Chợ lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Thành Phố Bến Tre.

* Các đơn vị cấp phòng: Phòng 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, TCCB – XKT, Thống kê tội phạm – Công nghệ thông tin, Văn phòng.

4. Mời các đồng chí Phó Viện trưởng: Trần Văn Chí, Châu Văn Thơi, Võ Minh Thưởng.

5. Đồng chí Viện trưởng phát biểu kết luận, kết thúc họp./.

                                        Bến Tre, ngày 24  tháng 4 năm 2015

               BAN TỔ CHỨC