Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015 nhằm tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. Trên cơ sở Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC-V4 của Vụ 4 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 81/KH-VKS của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Năm 2015, Phòng 4 và VKSND các huyện, thành phố ngoài các chỉ tiêu theo và nội dung kiểm sát theo Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4) cần phải thực hiện một số nội dung mới như:

1. Các đơn vị có đồn Biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện công tác kiểm sát việc bắt tạm giữ hình sự mỗi năm một lần theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-VKSNDTC-BQP ngày 17/02/2014 (nếu có việc bắt hình sự xảy ra).

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (ít nhất mỗi năm một lần).

3. Triển khai thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có hiệu lực của Tòa án theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Tòa án (theo quyết định số 566/QĐ-VKSTC-V9)

5. Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện quy định thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo công tác thi hành án tử hình được thực hiện tốt trong thời gian tới.

Với các nội dung mới nêu trên Viện kiểm sát hai cấp cần triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả để công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt chất lượng, hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

                                                          Phòng 4 – VKSND tỉnh Bến Tre