Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 


Cán bộ nào có đủ điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tại Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 05/02/2014 để lập danh sách


 

TCCB CV so 304-VKSTC-V9

TCCB CV so 304-VKSTC-V9 1

TCCB CV so 304-VKSTC-V9 2