Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 301/KL-VKS

 

Bến Tre, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 93/KH-VKS, ngày 03/4/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 23/9/2014, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do Đ/c Võ Minh Thưởng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri. Kết quả ghi nhận như sau:

1.Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 117 tin báo tội phạm. Đã phối hợp phân loại xử lý: 106 tin, đạt 90,6%; trong đó khởi tố hình sự: 42 tin; không khởi tố 64 tin; còn lại 11 tin (quá hạn 01 tin).

- Thụ lý KSĐT: 70vụ/96bc (mới 60vụ/88bc); phối hợp chọn 16 vụ án điểm (chiếm 26,6%/án mới khởi tố).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 35vụ/64bc; tạm đình chỉ: 08vụ/01bc; Đình chỉ 03vụ/01bc.

- Viện kiểm sát phải giải quyết: 36vụ/67bc, đã truy tố: 32/60bc. Hiện còn 04vụ/ 07 bị can.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 35vụ/70bc; đã xét xử: 30vụ/62 bị cáo; trong đó phối hợp xử lưu động: 07 (chiếm 23,3%/án đã xét xử). Kết quả xét xử không có trường hợp nào Toà tuyên bị cáo không phạm tội. Tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm về kỹ năng thẩm vấn, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm và 01 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm (được chấp nhận). Ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm.

- Không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội; án Tòa hoàn hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ (chiếm 2.8%).

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ: Đơn vị mở đầy đủ các sổ quản lý. Bên cạnh đó, đơn vị còn mở sổ thông tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố; sổ ghi vi phạm của Cơ quan điều tra và Toà án cùng cấp. Sổ được ghi chép đầy đủ, sạch đẹp, số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đúng nội dung các cột, mục.

- Về hồ sơ:Qua kiểm tra 65 hồ sơ (không khởi tố: 15, tạm đình chỉ: 08, kiểm sát điều tra 16, truy tố chờ xét xử: 03, án còn ở VKS: 01, đã xét xử: 22) cho thấy: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Án không khởi tố: lý do không khởi tố thiếu căn cứ 01 vụ: Vụ Ngô Văn Thuận kết luận giám định nạn nhân có thương tích nhưng Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố do bệnh lý.

- Án tạm đình chỉ: không tổ chức thực nghiệm hành vi kịp thời, để kéo dài dẫn đến các đối tượng chối tội; quyết định giải quyết khiếu nại ghi không đúng ở phần kết luận: vụ án tạm đình chỉ nhưng ghi là y quyết định không khởi tố (Vụ Trần Văn An và Trần Ngọc Phận).

- Án kiểm sát điều tra: Điều tra viên tiến hành lấy lời khai chậm dẫn đến đối tượng thay đổi lời khai nên phải khởi tố tội danh khác (vụ Nguyễn Thanh Triển).

- Ngoài ra, đơn vị còn thiếu sót trong việc sắp xếp hồ sơ chưa đúng theo thứ tự (vụ Trần Hữu Trí), một số hồ sơ có bìa hồ sơ ghi chưa đúng theo quy định của Ngành.

- Những thiếu sót năm 2013 đã khắc phục.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 12 đối tượng (bắt quả tang: 07, bắt truy nã: 05); Đã giải quyết 14 (chuyển tạm giam: 11, trả tự do: 01).

- Tạm giam: 39 (cũ: 08, mới: 31); đã giải quyết: 25. Còn: 14. Phạm nhân hiện còn phục vụ Nhà tạm giữ 03: đúng thủ tục.

- Án tù giam: 61 (mới 58), đã thi hành 60. Án treo: 18 (mới), đã ra quyết định THA. Cải tạo không giam giữ: không phát sinh. Kiểm sát trực tiếp 07 Uỷ ban nhân dân xã. Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ như kế hoạch đề ra. Ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm trong công tác THAHS và 01 yêu cầu áp giải bị án quá thời gian tự nguyện.

* Qua kiểm tra nhận thấy: Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định THA cũng như việc tổ chức THA; hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

- Thiếu sót năm 2013 đã khắc phục.

* Đơn vị còn thiếu sót: Chưa mở sổ theo dõi THA phạt tù.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự: Toà án thụ lý: 859 vụ (cũ: 259 vụ, mới: 600 vụ) và 09 việc (cũ: 02  việc, mới 07 việc). Đã giải quyết: 632 vụ (trong đó xét xử: 123 vụ, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 345 vụ, đình chỉ: 164 vụ) và 07 việc (đình chỉ 03 việc, mở 04 phiên họp). Còn lại 227 vụ và 02 việc.

-  Án hành chính; kinh doanh thương mại, lao động: 26 vụ; đã giải quyết: 20 vụ (xét xử: 07 vụ, công nhận sự thoả thuận của đương sự 05 vụ, đình chỉ: 08 vụ). Hiện còn 06 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, trong đó, có mở sổ theo dõi vi phạm của Toà án theo Nghị quyết 37 của Quốc hội.

- Hồ sơ: Có lập hồ sơ kiểm sát, thực hiện đúng, đủ các thao tác nghiệp vụ. Sau khi xét xử đều có báo cáo bằng văn bản, ý kiến KSV đề xuất sau xét xử.

- Tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Ban hành 09 kháng nghị phúc thẩm (chấp nhận 04) và 03 kiến nghị khắc phục vị phạm chung.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Vụ Bùi Văn Hiếu – Trần Thị Diễm Thẩm phán ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử lần 2 không đúng quy định (phải ra quyết định hoãn phiên toà).

- Sổ theo dõi, tổng hợp vi phạm cập nhật không đầy đủ, sổ thụ lý giải quyết án DS-HNGĐ chưa ghi đầy đủ nội dung các cột, mục.

- Đơn vị cần tác động với Cơ quan có liên quan về đo đạc, định giá để sớm giải quyết án tạm đình chỉ.

- Đơn vị cần tăng cường kiểm sát chặt chẽ công tác lập hồ sơ của Toà án, việc chấp hành về thời hạn chuẩn bị xét xử án hành chính …. để đảm bảo việc giải quyết án kịp thời, không để án kéo dài.

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 2.105 việc (số cũ: 527; số mới: 1.578); đã giải quyết: 143, trong đó: trả đơn yêu cầu thi hành án: 108, đình chỉ thi hành án: 32, uỷ thác thi hành án: 03; số còn lại phải thi hành là 1.962 việc, trong đó: Thi hành xong: 1.314, chưa thi hành: 648.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Ghi tương đối đầy đủ nội dung cột, mục.

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, ủy thác, hoãn THA, cưỡng chế đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

* Tuy nhiên đơn vị cần lưu ý:

- Biên bản xác minh điều kiện thi hành án cần ghi và ký tên đủ thành phần. Đối với trường hợp xác minh điều kiện thi hành án có tài sản là đất đai thì cần phải có sự tham gia của cán bộ địa chính xã.

- Việc thực hiện chỉ tiêu của Quốc hội còn thấp, đơn vị cần có biện pháp tác động Chi cục THADS để nâng cao chỉ tiêu được giao.

5. Công tác giải quyết Khiếu tố: Nhận 30 đơn. Xử lý 29 đơn, trong đó: Giải quyết 12 đơn thuộc thẩm quyền; chuyển đến cơ quan chức năng 17 đơn.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục. Trình bày sạch đẹp.

- Sổ quản lý tình hình vi phạm trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tư pháp được lập đầy đủ theo quy định.

- Tiếp công dân: có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự. Đối với đơn thuộc thẩm quyền, đơn vị đã giải quyết đúng quy định. Đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát được đơn vị quan tâm, tác động giải quyết kịp thời, không có trường hợp tồn đọng.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Đơn vị không vào sổ thụ lý 01 đơn (đơn ông Võ Thanh Bình do Viện tỉnh chuyển về).

- Không báo cáo kết quả giải quyết đơn về Viện tỉnh 01 đơn (đơn  bà Tô Thị Hợp).

- Quyết định giải quyết khiếu nại số 395/QĐ-VKS ngày 15/9/2014 trả lời không đúng nội dung khiếu nại của người khiếu nại – Ông Trịnh Văn Ê. Đề nghị đơn vị khắc phục.

6. Thống kê, công nghệ thông tin

           ­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh.

          - Định kỳ đơn vị có truyền gửi dữ liệu đầy đủ bằng đường truyền FTP3 để kịp thời khai thác, cung cấp số liệu phục vụ các loại báo cáo, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu chính xác.

          - Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, sử dụng hộp thư điện tử của Phòng TKTP và CNTT để gửi và nhận thư.

          * Tuy nhiên, đơn vị cũng còn sai sót nhỏ cần rút kinh nghiệm như sau:

          - Thống kê tháng 02/2014: Biểu 01 kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm: Tổng số tin đã giải quyết là 07 tin, nhưng phân tích khởi tố 03 tin, không khởi tố 05 tin là không chính xác.

          - Thống kê tháng 8/2014: Biểu 02: Đơn vị không thống kê số vụ và số bị can tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê.

7. Công tác Văn phòng:

- Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 401 văn bản đi và tiếp nhận 2.929 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời; có mở đầy đủ các loại sổ theo dõi và sổ ghi chép rõ ràng nội dung các cột mục, có ký nhận đầy đủ.

- Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền, thể thức; kỹ thuật trình bày đã có những tiến bộ và hoàn thiện hơn so với trước; đã thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc.

          - Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan có quan tâm thực hiện. Hồ sơ năm 2012, đơn vị đã tổ chức đưa vào lưu trữ xong (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao, vào hộp và đánh số), khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

          * Tuy nhiên đơn vị cần lưu ý:

          - Sổ chuyển bì thực hiện sai nội dung (sổ theo dõi việc nhận bì thư đến, rồi chuyển đến cho cá nhân hoặc người có thẩm quyền mới được bóc và xử lý).

          - Sổ đăng ký văn bản đi quản lý thiếu tập trung, nên ghi chép lộn xộn nhiều màu mực, nhiều nét chữ làm mất thẩm mỹ (chỉ có văn thư hoặc người được phân công thực hiện công tác văn thư mới cho số thụ lý vào sổ…)

          - Còn thụ lý một số văn bản tư pháp vào sổ đăng ký văn bản đi là chưa chính xác.

          - Cần chú ý khắc phục triệt để về đánh số trang văn bản ban hành theo đúng quy định. 

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy những thiếu sót của Đơn vị ở lần kiểm tra trước được cơ bản khắc phục; chất lượng sổ sách, hồ sơ một số khâu công tác nghiệp vụ được nâng lên. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt khá tốt ở nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản. Tuy nhiên, ở một số khâu công tác vẫn còn có thiếu sót nhất định như nêu trên; đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, chú ý nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết án hình sự, không để án oan sai, án Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung xảy ra; chấn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Võ Minh Thưởng