Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 210/KL-VKS

Bến Tre, ngày 20 tháng 6  năm 2014

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 93/KH-VKS, ngày 03/4/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 19/6/2014, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do Đ/c Võ Minh Thưởng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú. Kết quả ghi nhận như sau:

1.     Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 19 tin báo tội phạm (cũ 08, mới 11). Đã phối hợp phân loại xử lý: 16 tin, đạt 84,2%; trong đó khởi tố hình sự: 12 tin; không khởi tố 04 tin; còn lại 03 tin (quá hạn 02 tin).

- Thụ lý KSĐT: 42 vụ/64bc (cũ 11 vụ/15bc, mới 31 vụ/49bc); phối hợp chọn 02 vụ án điểm (chiếm 9,5%/án mới khởi tố).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 19 vụ/40bc; tạm đình chỉ 04 vụ/01bc. Hàng tháng  phối hợp CQĐT rà soát, kiểm tra án tạm đình chỉ, qua đó đã phục hồi điều tra 01 vụ/ 01 bc.

- Viện kiểm sát phải giải quyết: 19 vụ/40bc (số mới); đã truy tố: 18 vụ/36bc, (đạt 94,7%/án đã giải quyết), còn ở Viện kiểm sát 01 vụ/04bc (trong hạn).

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 29vụ/54bc (cũ: 11 vụ/18bc, mới 18 vụ/36bc; đã xét xử: 23vụ/39 bị cáo; trong đó phối hợp xử lưu động: 06 (chiếm 26,8%/án đã xét xử). Kết quả xét xử không có trường hợp nào Toà tuyên bị cáo không phạm tội. Phối hợp tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Không có án đình chỉ điều tra và án VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung; Tòa hoàn hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/03 bị can, nhưng VKS bảo vệ cáo trạng truy tố chuyển tòa.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sư; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ:Qua kiểm tra 50 hồ sơ (không khởi tố: 05, tạm đình chỉ: 03, chưa kết thúc điều tra: 10, đã kết thúc điều tra và truy tố chờ xét xử: 08, đã xét xử: 24) cho thấy: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, trái quan điểm có báo cáo đề xuất đầy đủ.

 * Tuy nhiên: Án đã xét xử có 02 vụ (Thuận , Nam) thiếu đề cương xét hỏi.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 05 đối tượng ( bắt quả tang 01; bắt truy nã: 02; truy nã đầu thú: 02); Đã giải quyết 05 (chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 38 (cũ: 20, mới: 18); Đã giải quyết: 16. Còn: 22. Phạm nhân hiện phục vụ Nhà tạm giữ 02: đúng thủ tục.

- Án tù giam: 16 (mới), đã thi hành 16. Án treo: 20. Cải tạo không giam giữ: 05 đều được chuyển giao và quản lý theo Luật thi hành án hình sự. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 02 đợt đúng theo Kế hoạch đề ra. Kiểm sát trực tiếp 05/15 UBND cấp xã về thi hành án treo.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Tuy nhiên đơn vị:

- Chưa báo cáo kịp thời trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn.

-  Đơn thực hiện việc kiểm sát trực tiếp thi hành án treo, cải tạo không giam giữ chưa đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 445 vụ (cũ: 163 vụ, mới: 282 vụ). Đã giải quyết: 261 vụ (trong đó xét xử 57 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 176 vụ; đình chỉ 18 vụ, tạm đình chỉ 28 vụ; hiện còn 184 vụ

-  Án hành chính; kinh doanh thương mại….: Thụ lý 11 vụ (mới); đã giải quyết 05 (đình chỉ 01 vụ, xét xử 01 vụ, hòa giải thành 03); hiện còn 05 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ: Có mở sổ đầy đủ, ghi chép cơ bản đúng nội dung các cột mục.

- Hồ sơ lập đúng quy định, KSV thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

- Tổ chức 01 phiên tòa lao động rút kinh nghiệm, ban hành 01 kiến nghị chung.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

          -  Sổ thụ lý giải quyết các vụ, việc dân sự - HNGĐ còn nhiều vụ chưa ghi đầy đủ cột, mục.

          - Sổ theo dõi vi phạm theo Nghị quyết 37/QH chưa phản ánh đầy đủ các dạng vi phạm cần ghi nhận.

          - Có 02 vụ án KDTM (vụ: Ngân hàng NN & phát triển NN – Nguyễn Thị Phượng, Phạm Văn Liêm – Nguyễn Văn Quân) thời hạn gia hạn không đúng (hơn 01 tháng so quy định) nhưng đơn vị không phát hiện để tổng hợp kiến nghị.

          4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 893 việc (cũ 330 việc, mới 563 việc); đã thi hành xong 560 việc, số việc trả đơn yêu cầu 05 việc, số việc đình chỉ 09 việc, hoãn thi hành 02 việc, cưởng chế 02 vụ và kiểm sát trực tiếp chi cục THA đợt I đạt chỉ tiêu Kế hoạch năm đề ra.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Sổ thụ lý ghi chép sạch, đẹp, đúng cột, mục.

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự (Quy chế phối hợp giữa Công an – Viện kiểm sát – Toà án – Thi hành án dân sự).

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Biên bản xác minh điều kiện thi hành án không đầy đủ thành phần theo quy định Điều 44 Luật THADS.

          - Sổ theo dõi vi phạm theo Nghị quyết 37/QH cần theo dõi, tổng hợp vi phạm của các cơ quan phối hợp.

5. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 09 lượt công dân (do lãnh đạo tiếp).

- Nhận 18 đơn. Đã giải quyết xong, không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ: mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục. Trình bày sạch đẹp không tẩy xoá.

- Tiếp công dân: có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

- Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và khắc phục được hầu hết các hạn chế, thiếu sót năm 2013.

* Tuy nhiên: Đơn vị cần quan tâm sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành và thông qua sơ kết  sửa đổi Quy chế theo hướng hàng tháng VKS rà soát đơn tư pháp với các ngành tư pháp (ấn định ngày cụ thể).

6. Công tác Văn phòng

          - Đơn vị đã khắc phục toàn bộ những hạn chế, thiếu sót ở lần kiểm tra trước, tiến hành mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở - khóa sổ đúng quy định; sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định. Đơn vị có sáng tạo trong việc mở thêm sổ theo dõi riêng văn bản Văn phòng lưu để tiện cho việc trích lục sau này.

          - Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 220 văn bản đi và tiếp nhận 1878 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời.

          - Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền, thể thức; kỹ thuật trình bày đã từng bước hoàn thiện hơn so với lần kiểm tra trước; đã thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc.

          - Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2012, đã đưa vào lưu trữ (có lập mục lục, đánh số hồ sơ, biên bản bàn giao và vào hộp); khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

          * Lưu ý: Đề nghị đơn vị cần tiếp tục duy trì và phát huy những tiến bộ đã đạt được trong  trình bày, soạn thảo và ban hành văn bản.    

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn các tồn tại của Đơn vị ở lần kiểm tra trước được cơ bản khắc phục; chất lượng sổ sách, hồ sơ ở các khâu công tác đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, một số khâu công tác vẫn còn có thiếu sót nhất định như đã nêu trên. Đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, chú ý nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự không để án oan sai; tập trung rà soát thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch năm của đơn vị và Ngành đề ra nhất là việc phối hợp chọn án điểm và kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại đại phương./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Võ Minh Thưởng