Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

CV GOI H T THONG BAO DU THAO KE HOACH DAO TAO 2017 FILEminimizer


Nhấn vào nút bên để tải văn bản và dự thảo danh sách cán bộ bồi dưỡng 2017

download