Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Biểu mẫu thông kê 13,14,....,25,26 có sự thay đổi! Các đơn vị tải về kiểm tra đối chiếu!

download