Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Tạp chí Kiểm sát phát hành mỗi tháng 02 số vào ngày 05 và 20 hàng tháng. Năm 2016, có 24 số; trong đó có 02 số đặc biệt (số Xuân, số Tết Bính Thân), 18 số thường kỳ và 04 số chuyên đề. Ban Biên tập xin thông báo và mong nhận được bài viết cộng tác của các tác giả, tập trung phản ánh những nội dung trọng tâm sau đây:

I. Nội dung các số thường kỳ

1. Chuyên mục SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ THỜI SỰ

1.1. Những bài viết phân tích các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, liên hệ để triển khai thực hiện trong ngành Kiểm sát nhân dân.

1.2. Các bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động tư pháp và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; các bài phát biểu, bài viết của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các chủ trương công tác, định hướng nội dung trọng tâm hoạt động của ngành.

1.3. Các bài xã luận, bài phân tích, bình luận, bản tin tổng hợp về các sự kiện lớn, các vấn đề thời sự của đất nước, về hoạt động tư pháp và hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

1.4. Các bài viết về công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, về kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, về phong trào thi đua yêu nước của ngành, hướng về cơ sở, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

2. Chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT

Đây là chuyên mục trọng tâm, thể hiện rõ nét tính chất nghiệp vụ, chuyên ngành của Tạp chí Kiểm sát. Ban Biên biên tập trân trọng đề nghị các đồng chí dành sự quan tâm đặc biệt, nghiên cứu, viết bài cho chuyên mục này với những nội dung trọng tâm trong năm 2016 như sau:

2.1. Các bài viết phân tích, bình luận về các quy định, nhất là các quy định mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các quy định mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sư, Luật tố tụng hành chính, Luật tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự... và nội dung các quy chế nghiệp vụ của ngành, theo từng giai đoạn tố tụng, từng khâu công tác kiểm sát. Qua đó, góp phần thống nhất nhận thức, giúp cho bạn đọc nắm vững các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của Viện kiểm sát và của Kiểm sát viên để vận dụng vào thực tiễn công tác.

2.2. Các bài viết trao đổi kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên trên cơ sở ví dụ, dẫn chứng về quá trình giải quyết một hay một số vụ việc cụ thể mà tác giả đã thực hiện, phân tích về trình tự, các tác nghiệp của Kiểm sát viên, những kinh nghiệm được rút ra để trao đổi, học tập lẫn nhau nằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

3. Chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

3.1. Các bài viết nghiên cứu, bình luận về các chế định, quy định cụ thể trong các luật, bộ luật có liên quan đến hoạt động tư pháp, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ mười như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật tạm giữ, tạm giam... nhất là các quy định mới, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, của các chức danh tư pháp.

3.2. Các bài viết nghiên cứu - trao đổi lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về hoạt động tư pháp, về đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, nghiên cứu tội phạm học, về hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật.

4. Chuyên mục DIỄN ĐÀN - THÔNG TIN KHOA HỌC

4.1. Trên mục DIỄN ĐÀN, Ban biên tập mong muốn các bài viết nêu các vụ, việc cụ thể, mà quá trình giải quyết vụ, việc đó, hiện còn có những quan điểm khác nhau về nhận thức và áp dụng pháp luật, về phương hướng và các biện pháp để giải quyết đúng đắn vụ việc; hoặc các bài viết bình luận các bản án, các quyết định tố tụng, các quy định, văn bản hướng dẫn... có những điểm chưa rõ ràng, thiếu cụ thể dẫn đến những cách hiểu và áp dụng khác nhau. Sau khi đăng các bài viết trao đổi, bàn luận, Ban Biên tập sẽ mời các nhà nghiên cứu, các chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng thảo luận, đưa ra ý kiến cuối cùng để bạn đọc tam khảo, vận dụng.

4.2. Trên mục THÔNG TIN KHOA HỌC, sẽ giới thiệu các bài viết:

-  Kinh nghiệm nước ngoài trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là với các loại tội như: tội phạm tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xảy ra trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, các loại tội phạm mới xuất hiện...

- Các bài tổng thuật hội thảo, tọa đàm khoa học, nghiệp vụ; giới thiệu nội dung các đề tài khoa học, chuyên đề nghiệp vụ, giới thiệu sách...

4.3. Trên chuyên mục này còn có mục VĂN BẢN MỚI, sẽ giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định, hướng dẫn... của các bộ, ngành, các văn bản Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.

Ngoài ra, các số Tạp chí Kiểm sát thường kỳ sẽ có chuyên mục TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN, giới thiệu nội dung các bản tin KSTV, các phóng sự, phim tài liệu và các chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân được phát sóng trên kênh ANTV; mục HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN - BẠN ĐỌC (hàng quý) để thông báo về tình hình tiếp nhận bài, biên tập và kế hoạch sử dụng bài viết của các tác giả gửi đến Tòa soạn trong quý.

II. Nội dung các số chuyên đề

Tạp chí Kiểm sát dự kiến phối hợp với Viện kiểm sát quân sự Trung ương  và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và các VKSND địa phương thực hiện 04 số tạp chí chuyên đề, dự kiến các chủ đề gồm:

- Viện kiểm sát quân sự Việt Nam - 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (1961 - 2016).

- Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

- Nhìn lại 01 năm triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

- Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự theo các quy định mới của pháp luật.

III. Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Kiểm sát

Bài viết gửi Tạp chí Kiểm sát là bài chưa từng được đăng trên các báo, tạp chí khác. Bài gửi Tạp chí Kiểm sát phải được đánh máy vi tính, định dạng khổ giấy A4, phông chữ Unicode (Time New Roman), cỡ chữ 14, cách dòng đơn (single), có độ dài tối thiểu 3 trang.

Trước khi vào phần chính của bài viết cần có phần tóm tắt nội dung và phần này để chữ đậm, nghiêng. Nếu bài viết được chia thành các mục và tiểu mục, cần đánh số thứ tự: 1., 2.; 1.1.; 1.2.; 1.1.1.; 1.1.2.;... Các thuật ngữ tiếng nước ngoài sử dụng trong bài viết cần trích dẫn nguyên văn (không phiên âm sang tiếng Việt), kèm theo phần dịch sang tiếng Việt (trừ trường hợp không có thuật ngữ được dịch tương ứng). Các tài liệu tham khảo và các trích dẫn cần phải ghi rõ nguồn tài liệu trích dẫn, tham khảo.

Bài gửi Tạp chí cần ghi rõ tên tác giả (đồng tác giả), chức danh khoa học, học vị (nếu có), cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế cá nhân (nếu có), email, số tài khoản (nếu có) để thuận tiện cho Tạp chí trong việc liên lạc, trao đổi thông tin với tác giả cũng như trong việc chi trả nhuận bút. Với những bài viết cho số chuyên đề, đề nghị các tác giả gửi trước khi phát hành số đấy 1 tháng.

Trên đây là thông báo về những nội dung trọng tâm viết bài và Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Kiểm sát năm 2016. Ban Biên tập rất mong nhận được sự cộng tác thường xuyên, có hiệu quả của các Cộng tác viên và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bạn đọc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Biên tập TẠP CHÍ KIỂM SÁT