Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 


Ngày 29/01/2016, VKSNDTC có ban hành thông báo số 34/TB-VKSTC-V15 về chương trình học bổng Chính phủ Australia năm 2016.

Cán bộ có nhu cầu đăng ký tại Phòng 15 chậm nhất ngày 17/02/2016 để tổng hợp báo cáo về VKSNDTC.


 alt

alt

alt