Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
      
Số: 346/VKSTC-VP
V/v tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016
 
 
 
Kính gửi:
 
 
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện trưởng các VKSND cấp cao;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết, triển khai thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết; chuẩn bị điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát đón Tết vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm, VKSND tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1.Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm, tội phạmvề an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung giải quyết các điểm nóng phức tạp liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo; khiếu kiện đông người; các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, khởi tố điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh tội phạm, nhất là các loại tội phạm thường xảy ra vào dịp Tết, như: Cướp, cướp giật, sản xuất, buôn bán hàng giả; mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ; buôn lậu, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, mua bán trái phép chất ma túy,… Tăng cường đưa ra xét xử các vụ án điểm, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.     
Phân công nhiệm vụ hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau Tết. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; việc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; việc bắt, tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra vi phạm về thủ tục tố tụng. Chấp hành nghiêm túc quy định về thời hạn tố tụng, chủ động rà soát nắm chắc các trường tạm giữ, tạm giam, nhất là các trường hợp tạm giữ, tạm giam sắp hết hạn, để gia hạn, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật không để xảy ra vi phạm về thời hạn. Tổ chức tốt việc tiếp công dân, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các vụ khiếu nại đông người. Thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014, của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dântrước khi nghỉ Tết, phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ công chức trực Tết theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành. Đồng thời, triển khai các biện pháp để bảo vệ cơ quan an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo quản tài liệu theo đúng quy định.
Năm nay toàn Ngành phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, thời gian nghỉ Tết dài, vì vậy ngay sau khi nghỉ Tết xong Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh phải chỉ đạo các đơn vị phải khẩn trương, tập trung thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đã đề tra, sớm triển khai tổ chức tập huấn, quán triệt những nội dung liên quan đến các đạo luật mới về tư pháp và triển khai những công việc khác theo chương trình công tác Quý I.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tếtthực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Công văn số 4861/VKSTC-VP ngày 07/12/2015, về việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng.
3. Tổ chức việc thăm hỏi, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí của Ngành. Sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ.
Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành và nhân dân về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ; về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, nội dung tuyên truyền cần gắn với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016).
4. Thực hiện nghiệm túc Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành.
Do thời gian nghỉ Tết 09 ngày (từ ngày 06/2 đến hết ngày 14/2/2016), đề nghị các đơn vị xây dựng Báo cáo công tác trong thời gian hai tuần; thời điểm lấy số liệu theo Quy chế 379 cụ thể: Từ chiều ngày 03/02/2016 (Thứ 4) đến hết sáng ngày 17/02/2016 (Thứ 4);ngoài nội dung báo cáo định kỳ, các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình đơn vị trong dịp Tết; thời gian gửi Báo cáo tuần theo Quy chế, báo cáocủa các đơn vị có ở VKSND tối cao (Phòng Tham mưu tổng hợp Văn phòng)trước 10 giờ sáng ngày 18/02/2016 (Thứ 5).
Đề nghị các đồng chí quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên trong cơ quan, đơn vị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiên);
- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các đơn vị thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, TMTH.
 
 
 
TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
Trần Anh Tuấn