Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/BTGTW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019; Công văn số 1137-CV/ThU ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thành ủy Bến Tre về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thông tin hoạt động báo cáo viên năm 2019.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Bến Tre xây dựng Kế hoạch số 42-KH/BTGThU ngày 06 tháng 6 năm 2019 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 cấp thành phố.

TPBT Hoi thi BCV 2019 2

TPBT Hoi thi BCV 2019 1

Hội thi báo cáo viên

Mục đích nhằm đẩy mạnh đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội thi Báo cáo viên giỏi còn nhằm tạo điều kiện để các đồng chí báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền của từng địa phương, đơn vị.

Hội thi cấp thành phố có 02 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung khảo.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre cử đồng chí Phan Thanh Vàng tham gia với bài dự thi tuyên truyền về tác hại của ma túy đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo để tham gia vòng chung khảo sẽ diễn ra vào các ngày 04, 05 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bến Tre.

Huỳnh Thanh Nhã – Viện KSND thành phố Bến Tre