Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 19/6/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sum - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và 60 đảng viên trong Đảng bộ.

PHONG 15 dh DANG 1

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra trên tất cả các mặt: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo cơ quan, đoàn thể. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Với kết quả đạt được, năm 2017 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục (2012-2016), năm 2018, 2019 đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PHONG 15 dh DANG 2

Đ/c Châu Văn Thơi, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Sum - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Vừa qua, Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ; phát huy tốt dân chủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được quan tâm; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được chú trọng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Các đoàn thể trực thuộc hàng năm luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PHONG 15 dh DANG 3

Đ/c Nguyễn Thị Sum, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

Đại hội đã biểu quyết, tán thành và thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHONG 15 dh DANG 4

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí: Đồng chí Châu Văn Thơi, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh, tái cử Bí thư Đảng ủy; Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, tái cử Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra và bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

PHONG 15 dh DANG 5

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu ra mắt tại Đại hội, đồng chí Châu Văn Thơi, Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Thủy Chung - Đảng ủy Viện KSND tỉnh